Trang chủ Dưỡng Linh Tĩnh nguyện

Tĩnh nguyện

Chúa Biết Chúng Ta Không Thể Toàn Vẹn

Chúa Biết Chúng Ta Không Thể Toàn Vẹn

Phi-líp 3:12, “Tôi nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải hay được hoàn hảo rồi, nhưng tôi cứ theo đuổi để đoạt cho được giải, vì chính tôi đã được Chúa Cứu Thế Giê-su chiếm đoạt.”

Bạn Có Thể Đến Bất Cứ Lúc Nào

Ê-phê-sô 3:12, “Vậy thì, xin anh chị em đừng nản lòng vì các hoạn nạn tôi phải chịu cho anh chị em. Đó chính là vinh quang của anh chị em.”
Bạn Có Thể Chiến Thắng Cuộc Chiến Hôm Nay

Bạn Có Thể Chiến Thắng Cuộc Chiến Hôm Nay

Rô-ma 8:6, “Vì tâm trí theo xác thịt là sự chết, còn tâm trí theo Thánh Linh là sự sống và bình an.”
Bạn Không Thể Cho Đi Nhiều Hơn Chúa

Bạn Không Thể Cho Đi Nhiều Hơn Chúa

Lu-ca 6:38, “Hãy cho, thì các con sẽ được ban cho. Người ta sẽ đong đấu đầy, nén chặt, lắc xuống, thêm cho đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con; vì các con đong cho người ta theo mức nào, thì sẽ được đong lại theo mức ấy.”
Đi Theo Hòm Giao Ước

Đi Theo Hòm Giao Ước

Giô-suê 3:3, “Khi nào các ngươi thấy Rương Giao Ước của CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi dời chỗ, tức là khi các thầy tế lễ người Lê-vi khiêng rương ấy ra đi, thì các ngươi hãy rời chỗ mình đang ở và đi theo Rương ấy.”
Bạn Đang Hy Vọng Điều Gì?

Bạn Đang Hy Vọng Điều Gì?

Xa-cha-ri 9:12, “Các con bị giam cầm nhưng vẫn còn hy vọng, hãy trở về đồn lũy! Ngay chính hôm nay, Ta công bố: Ta sẽ đền bù cho con gấp đôi.”
Chìa Khóa Để Chiếm Hữu Xứ Hứa

Chìa Khóa Để Chiếm Hữu Xứ Hứa

Ê-phê-sô 2:10, “Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-su để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành.”

Chiến Thắng Chúng Ta Có Trong Giê-su

Hê-bơ-rơ 2:9, “Nhưng chúng ta lại thấy Đức Giê-su, dù được đặt thấp hơn các thiên sứ một chút, nay lại đội mão hoa vinh quang, danh dự vì Ngài đã chịu chết, để bởi ân sủng Đức Chúa Trời, Ngài chết thay cho mọi người.”
Sống Tự Do Khỏi Nợ Nần

Sống Tự Do Khỏi Nợ Nần

Rô-ma 13:8, “Đừng mắc nợ ai gì cả ngoại trừ món nợ yêu thương nhau…”

Ngài Giữ Chặt Mọi Thứ Với Nhau

Cô-lô-se 1:17, “Ngài hiện hữu trước tất cả vạn vật và vạn vật được giữ vững trong Ngài.”
Để Chúa là “Điều Duy Nhất” Của Bạn

Để Chúa là “Điều Duy Nhất” Của Bạn

Thi Thiên 27:4, “Tôi đã xin CHÚA một điều, là điều tôi sẽ tìm kiếm. Ấy là tôi đuợc ở trong nhà CHÚA đến suốt đời, để chiêm ngưỡng sự tốt đẹp của CHÚA và cầu hỏi trong đền thờ Ngài.”
Đơn Giản Hóa Việc Cầu Nguyện

Đơn Giản Hóa Việc Cầu Nguyện

Gia-cơ 5:16, “Vậy hãy xưng tội với nhau và cầu thay cho nhau, để anh chị em được lành bệnh. Lời cầu xin của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm.”
Đến Gần Ngài

Đến Gần Ngài

Gia-cơ 4:5, “Hay anh chị em tưởng lời Kinh Thánh này vô hiệu sao? “Thánh Linh ngự trong chúng ta khao khát đến nỗi ghen tuông.””
Lý Do Chúa Giê-su Đến

Lý Do Chúa Giê-su Đến

Gia-cơ 4:8, “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đến gần anh chị em. Này, người có tội, hãy rửa sạch taymình! Người hai lòng hãy tẩythanh lòng dạ.”

Chúng Ta Được Kêu Gọi Để Thỏa Thích Nơi Chúa

1 Cô-rinh-tô 8:6, “nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha; mọi vật do Ngài sáng tạo và chúng ta sống cho Ngài; và chỉ có một Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-su, nhờ Ngài mọi vật hiện hữu và chúng ta cũng nhờ Ngài mà sống.”
Chúa Có Yêu Bạn Khi Bạn Phạm Sai Lầm Không?

Chúa Có Yêu Bạn Khi Bạn Phạm Sai Lầm Không?

Rô-ma 5:8-9, “Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta.Huống chi, bây giờ chúng ta đã được xưng công chính bởi huyết của Ngài thì nhờ Ngài chúng ta lại càng được cứu khỏi thịnh nộ là dường nào.”
Sống Dạn Dĩ

Sống Dạn Dĩ

Châm Ngôn 28:1, “Kẻ ác bỏ chạy dù không ai đuổi; Còn người công chính tự tin như con sư tử.”
Yên Lặng Trước Chúa

Yên Lặng Trước Chúa

Thi Thiên 46:10, “Hãy yên lặng và biết rằng chính Ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tán dương giữa các nước và được tôn cao trên đất.”
“Người Ta” Là Bạn và Tôi

“Người Ta” Là Bạn và Tôi

Thi Thiên 89:14, “Đức công chính và lẽ công bình là nền tảng của ngôi Ngài; Tình yêu thương và lòng thành tín đi trước mặt Ngài.”
Hãy Là Người Mà Chúa Tìm Kiếm

Hãy Là Người Mà Chúa Tìm Kiếm

2 Sử Ký 16:9, “Vì mắt CHÚA soi xét khắp quả đất để tăng cường sức lực cho những người giữ lòng trung thành với Ngài. Thật vậy, trong việc này, vua đã hành động dại dột, nên từ nay vua sẽ luôn luôn phải đối diện với chiến tranh.”

Follow Môn Đồ Chúa

74FansThích
11FollowersFollow
12FollowersFollow
5FollowersFollow
8FollowersFollow
35SubscribersSybscribe

Châm Ngôn Mỗi Ngày

"Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều; Và ơn nghĩa quí hơn bạc và vàng."

—Châm Ngôn 22:1

Bài Xem Nhiều

Nhận Bài Viết
Qua Email

Cảm Ơn bạn đã đăng ký

Hình như bạn đã nhập sai.