Home Dưỡng Linh Chúa Sẽ Không Hề Thay Đổi, Nhưng Bạn Có Thể!

Chúa Sẽ Không Hề Thay Đổi, Nhưng Bạn Có Thể!

0
Chúa Sẽ Không Hề Thay Đổi, Nhưng Bạn Có Thể!

Vì Ta là Đức Giê-hô-va, Ta không hề thay đổi… Ma-la-chi 3:6

Tại sao chúng ta thấy mình suy nghĩ, Sẽ chẳng có gì thay đổi
cả…tôi sẽ luôn luôn luôn như thế này mà thôi…hoàn cảnh của tôi sẽ
không bao giờ thay đổi..anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi…cô ấy sẽ
không bao giờ thay đổi….tôi sẽ chẳng bao giờ giỏi như người này
người kia?

Đều duy nhất không bao giờ thay đổi là Đức Chúa Trời. Tất cả
mọi thứ sẽ thay đổi.

Nhưng nếu như bạn không có hy vọng nhìn thấy sự thay đổi
trong hoàn cảnh của bạn, thì sự thay đổi chắc chắn không bao giờ
đến. Bạn biết, chúng ta chịu đựng quá nhiều sự khó khăn về mặt tình
cảm mà đáng lẽ ra ta không phải chịu đựng nếu ta chịu đặt hy vọng
vào Chúa và chấm dứt nhìn vào những hoàn cảnh chúng ta không
thể kiểm soát.

Đây là một tin tốt lành: bạn có thể tận hưởng cuộc sống nếu bạn
muốn, nhưng bạn phải thật sự tin rằng ý muốn của Chúa là bạn liên
tục kinh nghiệm sự vui mừng. Vì vậy bạn phải quyết định bước vào
sự vui mừng đó, yếu tố thiết yếu sức khỏe thể chất, tâm trí, tình cảm
và thuộc linh của bạn.

Chúa không thay đổi, nhưng Ngài có thể thay đổi bạn nếu bạn
để Ngài làm đều đó.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi! Đôi khi con cảm thấy hoàn cảnh của con sẽ chẳng bao giờ thay đổi,
nhưng con biết Ngài có thể thay đổi nó và có thể thay đổi con. Con lựa chọn để đón
nhận sự vui mừng của Ngài và con tin cậy nơi Ngài để thay đổi cuộc đời con.

© 2019 Bản quyền. Tác quyền: Joyce Meyer Vietnamese Tv

Previous article Vui Mừng Mong Đợi Sẽ Được Kinh Nghiệm Ân Huệ Của Chúa
Next article Chúa Giê Xu Không Phải Là Người Pha-ri-si
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here