Home Dưỡng Linh Mặc Lấy Bản Chất Mới

Mặc Lấy Bản Chất Mới

0
Mặc Lấy Bản Chất Mới

Và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời,
trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. – Ê phê sô 4:24

Sau tất cả những đau thương xảy ra trong quá khứ của bạn, đến
rồi đi, Chúa vẫn muốn bạn vui hưởng từng ngày trong cuộc đời
mình. Tuy vậy, nó sẽ không xảy ra cho đến khi bạn quyết định chọn
lựa để nắm lấy đời sống dư dật, sung mãn đã được mua lại qua sự
chết và sự sống lại của Chúa Giê-su. Cho đến lúc đó, ma quỷ sẽ luôn
cố gắng để cướp đi.

Chúa Giê-su phán, Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn
ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. (Giăng
10:10). Chúa Giê-su đến thế gian này và chết cho chúng ta để chúng
ta được sự sống dư dật!

Với sự sống mà Ngài đã ban cho, bạn là một tạo vật mới. Bạn
không cần phải để cho những điều cũ kỹ đã xảy ra trong quá khứ
ảnh hưởng đến cuộc đời mới của bạn trong Đấng Christ. Là một tân
tạo vật trong Chúa Giê-su Christ, bạn có thể đổi mới tâm trí mình
theo lời Chúa và cảm xúc của bạn cũng được chữa lành và phục hồi.
Kế hoạch tốt lành của Chúa có thể bày tỏ ra khi bạn sống trong bản
chất mới mà Chúa Giê-su đã chuộc mua cho bạn.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con chủ động mỗi ngày lựa chọn để mặc lấy con người mới mà Chúa Giêsu
đã chuộc mua cho con. Con là người đã được tái sinh trong Đấng Christ-một
tạo vật tươi vui, bình an và trọn vẹn ở trong Ngài!

© 2019 Bản quyền. Tác quyền: Joyce Meyer Vietnamese Tv

Previous article Lắng Nghe Và Vâng Theo Điều Chúa Phán
Next article Sự Tự Do Của Một Đời Sống Điềm Tĩnh Và Vững Vàng
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here