Home Dưỡng Linh Chúa Giê Xu Không Phải Là Người Pha-ri-si

Chúa Giê Xu Không Phải Là Người Pha-ri-si

0
Chúa Giê Xu Không Phải Là Người Pha-ri-si

Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không
tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. Giăng 3: 18

Chúa muốn chữa lành con dân của Ngài từ những tổn thương
trong quá khứ bởi sự chối bỏ. Ngài muốn bạn biết rằng Ngài sẽ
chẳng bao giờ chối bỏ bạn. Ngài nói trong Ma-thi-ơ 11:28, “Hỡi
những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi
được yên nghỉ.” Câu này nói đến những người đang lao lực để trở
nên toàn hảo và sau đó tự hành hạ mình bởi những cảm giác mặc
cảm tội lỗi khi họ thất bại.

Trong Giăng 3:18, Chúa Giê xu đang nói với những ai cố gắng
sống dưới luật pháp của người Pha-ri-si. Phải cần nhiều thứ để làm
hài lòng người Pha-ri-si, ngày nay vẫn còn Pha-ri-si. Tôi chắc bạn
biết một người, ai đó gửi cho bạn một thông điệp, “Tôi sẽ chấp nhận
bạn nếu làm hoàn hảo và làm vui lòng tôi. Nếu không sẽ chối bỏ bạn
và giữ lại tình yêu của mình.”

Chúa Giê-su không phải là người Pha-ri-si. Ngài phán trong
Giăng 3:18 rằng Ngài sẽ chẳng chối bỏ những ai tin đến danh Ngài.
Hãy tin nhận Ngài, yêu Ngài, bám lấy Ngài, nương dựa nơi Ngài và
tin cậy Ngài. Rồi bạn sẽ thật sự bước vào niềm vui đời sống dư dật mà
Ngài ban cho bạn.

Cầu nguyện để bắt đầu

Cha ơi! Con cảm ơn Ngài vì Ngài yêu con và chấp nhận con. Con tin nhận Ngài,
yêu Ngài, tin cậy Ngài, và nương dựa nơi Ngài với tất cả những gì trong con.

© 2019 Bản quyền. Tác quyền: Joyce Meyer Vietnamese Tv

Previous article Chúa Sẽ Không Hề Thay Đổi, Nhưng Bạn Có Thể!
Next article Giã Từ Sự Xấu Hổ
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here