Home Dưỡng Linh Giận Thánh Và Phản Ứng Tội Lỗi

Giận Thánh Và Phản Ứng Tội Lỗi

0
Giận Thánh Và Phản Ứng Tội Lỗi

Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt
trời lặn, và đừng cho ma quỉ nhơn dịp. Ê-phê-sô 4: 26-27

Có phải tất cả sự giận đều là tội lỗi? Không, nhưng một vài trong
đó là tội. Ngay cả Đức Chúa Trời cũng phẫn nộ với tội lỗi, bất công,
nổi loạn và sự nhỏ nhen. Giận đôi khi phục vụ cho mục đích hữu ích
cho nên không phải lúc nào cũnglà tội lỗi.

Rõ ràng, chúng ta sẽ có những cảm xúc chống đối, không thì
Chúa đâu ban cho chúng ta bông trái của sự tiết độ. Chỉ bị cám dỗ
làm đều gì đó không phải là tội. Khi bạn không chống cự lại sự cám
dỗ và thực hiện nó thì nó trở thành tội lỗi. Tương tự như vậy, giận
không nhất thiết là sai, nhưng nó có thể dẫn bạn đến hành động
phạm tội.

Chúa đôi khi cho phép chúng ta cảm thấy giận dữ để chúng ta
biết lúc mình bị ngược đãi. Nhưng ngay cả khi chúng ta kinh nghiệm
sự bất công trong đời sống chúng ta, chúng ta không nên trút giận
sai cách. Chúng ta phải canh chừng, không để giận dữ kéo chúng ta
vào tội lỗi.

Ê-phê-sô 4:26 nói cho chúng ta,khi giận dữ, đừng phạm tội. Sự
giận dữ của bạn không nhất thiết là tội lỗi nhưng hãy đảm bảo rằng
bạn dâng đều đó cho Chúa để nó sản sinh ra phản ứng tội lỗi.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa, xin giúp con xử lý với sự tức giận theo ý định của Ngài mà không phạm tội.
Con dâng Ngài kiểm soát sự giận dữ của con và con tin Ngài hiệp mọi sự làm ích
lợi cho con.

© 2019 Bản quyền. Tác quyền: Joyce Meyer Vietnamese Tv

Previous article Giã Từ Sự Xấu Hổ
Next article Vững Như Kiềng Ba Chân
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here