Vui Mừng Mong Đợi Sẽ Được Kinh Nghiệm Ân Huệ Của Chúa

28

Là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện
đương đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức
Chúa Trời. – Rô-ma 5:2

Kinh Thánh có đầy dẫy những lời hứa hy vọng cho bạn và tôi.
Chúng ta phải bước vào sự hiện diện của Chúa. Ngài muốn chữa
lành chúng ta khỏi bệnh tật. Ngài sẽ chu cấp mọi sự cần dùng của
chúng ta. Và còn có rất, rất nhiều…không thể đếm được! Đó là lý do
tại sao thật buồn khi Cơ Đốc Nhân bỏ lỡ lời hứa của Chúa vì thiếu
đức tin.

Đây là câu hỏi: bạn có trông mong nơi những lời hứa này?
Những điều tốt lành bắt đầu xảy ra khi bạn vui mừng trong sự hy
vọng kinh nghiệm ân sủng của Chúa một cách thường xuyên.

Lu-ca 2:52 nói với chúng ta rằng Đức Chúa Jêsus khôn ngoan
càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và
người ta. Bạn và tôi bước vào ân sủng của Chúa bởi đức tin. Chúng ta
có thể tăng trưởng trong ân sủng đó và kinh nghiệm lời hứa của
Ngài cũng giống như Chúa Giê-su. Và cho dù bạn không thấy điều gì
trong đời sống hiện tại, bạn có thể vui mừng và đặt hy vọng trong
Chúa, và biết rằng những điều ấy sẽ đến.

Mọi sự đã được hứa trong Kinh Thánh là giành cho chúng ta. Vì
vậy,hãy vui mừng trong sự hy vọng kinh nghiệm vinh hiển của
Chúa ngay bây giờ và Ngài sẽ khiến cho những điều tuyệt vời xảy ra
trên đời sống bạn.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con trông đợi và vui mừng nơi lời hứa Ngài giành cho con. Con tin rằng
Ngài có thể làm thành mọi điều Ngài đã hứa qua lời của Ngài.

© 2019 Bản quyền. Tác quyền: Joyce Meyer Vietnamese Tv

Tải ứng dụng trên di động từ Môn Đồ Chúa - Ứng Dụng Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Sách Nói Cơ Đốc

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận