Home Dưỡng Linh Luyện Tập Cơ Bản Để Gây Dựng Đức Tin

Luyện Tập Cơ Bản Để Gây Dựng Đức Tin

0
Luyện Tập Cơ Bản Để Gây Dựng Đức Tin

Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.- Gia cơ 1:3

Dức tin trưởng thànhxảy ra tức thì. Nếu chúng ta muốn có một
đức tin sâu sắc, bền bỉ, vững chắc nơi Chúa thì chúng ta phải luyện
tập cho đức tin mình để nó lớn mạnh hơn.

Hãy nghĩ đến những người lính trong quân đội. Họ vẫn chưa
sẵn sàng cho bất kỳ trận đánh khốc liệt nào ngay khi vừa mới gia
nhập vào một quân chủng trong quân ngũ. Họ phải trải qua những
huấn luyện cơ bản. Họ phải được rèn luyện, tập luyện và trang bị
một cách khắc nghiệt. Các sĩ quan huấn luyện được giao nhiệm vụ
thực hiện việc “trang bị” này vì những binh sĩ cần phải có thể lực, sự
bền bỉ, dẻo dai và sức chịu đựng.

Hãy thử nghĩ về vấn đề này trên phương diện đức tin. Trước
tiên, chúng ta gia nhập hay dâng đời sống chúng ta cho Đấng Christ.
Sau đó chúng ta bắt đầu một chế độ huấn luyện cơ bản, hay xây
dựng đức tin. Trong trường hợp này, Đức Thánh Linh đóng vai trò
như một sĩ quan huấn luyện của chúng ta.

Đức Thánh Linh biết chính xác điều mỗi người chúng ta cần, tức
những đòi hỏi để xây dựng đức tin để chúng ta sẵn sàng dù gặp thời
hay không gặp thời. Chúng ta chỉ cần vâng theo Ngài, cho dù việc đó
đầy thách thức, hãy tin cậy rằng Ngài biết cách xây dựng đức tin của
chúng ta.

Khi bạn để Đức Thánh Linh huấn luyện mình, kết quả – một
chiến sĩ có đức tin mạnh mẽ và vững chắc nơi Chúa – thì thật không
uổng phí thời gian và sức lực!

Cầu nguyện để bắt đầu

Đức Thánh Linh ơi, con để cho Ngài chỉ dẫn con. Con muốn có đức tin trưởng
thành và vững chắc nơi Ngài. Xin hãy huấn luyện con để con bước đi bởi đức tin
chứ không bởi mắt thấy, tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh và mọi sự chu cấp con
cần.

© 2019 Bản quyền. Tác quyền: Joyce Meyer Vietnamese Tv

Previous article Sự Tự Do Của Một Đời Sống Điềm Tĩnh Và Vững Vàng
Next article Hãy Hành Động Vì Sự Tự Do Của Bạn
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here