Thứ Bảy, Tháng Một 22, 2022
Trang chủ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

Cách Để Kinh Nghiệm Sự Hiện Diện Của Chúa Trong Đời Sống Mỗi Ngày.

Sự Vui Mừng

0
Sứ điệp Giáng Sinh là niềm vui và tin lành mang đến sự an ủi. Bất kỳ tin lành nào cũng mang đến niềm vui, vậy tin lành của Giáng Sinh là gì? Một...

Ngày 4: Yêu Thương Bày Tỏ Qua Hành Động

0
Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Giăng 13:35Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để bày...

Ngày 3: Vâng Bạn Có Thể!

0
Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người... 1 Cô-rinh-tô 10:13Chúa ơi, con nhận ra sự cám dỗ là một phần của đời sống. Xin giúp con...

Tình Yêu Thương

0
Nếu không có tình yêu, sẽ không có Giáng Sinh!!! Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy … có sự...

Ngày 2: Khởi Động Các Ước Mơ Của Bạn

0
Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ; Nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay! Châm Ngôn 29:18Ước mơ Chúa đã đặt để trong lòng bạn là gì? Tôi...

Ngày 1: Cách Để Kinh Nghiệm Sự Hiện Diện Của Chúa Trong Đời Sống...

0
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.  Giăng 14:23

Follow Môn Đồ Chúa

97FansThích
13FollowersFollow
5FollowersFollow
8FollowersFollow
47SubscribersSybscribe

Châm Ngôn Mỗi Ngày

"A GOOD name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold."

—Proverbs 22:1

Bài Xem Nhiều