Home Dưỡng Linh Sự Tự Tin Thông Qua Đấng Christ

Sự Tự Tin Thông Qua Đấng Christ

0
Sự Tự Tin Thông Qua Đấng Christ

Vì, ấy chính chúng ta . . . là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức
Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt
bao giờ. – Phi-líp 3:3

Sự tự tin thực sự không đến từ cách chúng ta cảm nhận hay qua
việc chúng ta có thể hay không thể làm- nó đến qua việc có được sự
mặc khải về việc chúng ta là ai ở trong Đấng Christ. Khi chúng ta
thực sự nhận biết được Chúa yêu chúng ta nhiều bao nhiêu và nhận
lãnh sự chữa lành của Ngài từ những quá khứ đau thương, thì khi đó
chúng ta không còn cảm thấy phải đặt sự tự tin của chúng ta trên
những điều thuộc về xác thịt.

Tôi nhớ có một lần nhiều năm trước đây khi tôi phải tranh chiến
với việc thiếu tự tin bởi vì tôi không có bằng đại học giống như nhiều
vị mục sư khác mà tôi biết. Cảm tạ Chúa, đang khi tôi chú tâm vào
tình yêu vô điều kiện của Chúa giành cho tôi, tôi đã học để đặt sự tự
tin của tôi dựa trên những gì lời Chúa nói về tôi- sự công bình của
Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-su Christ (xem 2 Cô rinh tô 5:21).

Chúa Giê-su muốn phục hồi sự tự tin thật trong cuộc đời bạn
qua việc chữa lành bạn khỏi những điều ở trong quá khứ đã bóp méo
cách bạn cảm nhận về bản thân mình. Khi bạn nhìn vào điều gì là
đúng đắn ở trước mặt Chúa thay vì nhìn những thiếu xót của bản
thân, bạn sẽ bắt đầu bước đi trong sự tự tin, đến từ việc ở trong Ngài.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, xin giúp con hiểu con là ai ở trong Đấng Christ và nhận lãnh sự chữa
lành của Ngài cho tâm trí và cảm xúc của con. Con chọn để đặt sự tự tin của con ở
trong Ngài!

© 2019 Bản quyền. Tác quyền: Joyce Meyer Vietnamese Tv

Previous article Chúa Giê-Su Đến Để Hướng Dẫn Chúng Ta Vào Đường Bình An
Next article Chúng Ta Thảy Đều Phải Đánh Trận Tốt Lành
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here