Home Dưỡng Linh Giã Từ Sự Xấu Hổ

Giã Từ Sự Xấu Hổ

0
Giã Từ Sự Xấu Hổ

Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Rô ma 10:11

Khi một người có bản chất hổ thẹn, như tôi trước đây, nó sẽ trở
thành nguồn hoặc cội rể của rất nhiều nan đề nội tại phức hợp, như
sự chán nản, sự cô đơn, sự cô lập. Tất cả sự hỗn loạn cưỡng ép đều
đâm rễ trong sự xấu hổ: ma túy, rượu chè và nghiện chất ma túy
khác, rối loạn ăn uống như: chứng cuồng ăn, chứng biếng ăn và béo
phì. Nghiện tiền bạc như: keo kiệt bủn xỉn, bài bạc, đủ loại băng hoại
tình dục, danh sách là vô tận.

Với một vài người, tham công tiếc việc hậu quả của sự hổ thẹn
trong đời sống của họ. Người tham công tiếc việc họ không bao giờ
có thể tận hưởng cuộc sống. Trừ khi họ làm việc ngày và đêm,nếu
không họ cảm thấy thiếu tinh thần trách nhiệm. Đúng thế,một số
người giống như tôi trước đây, nếu họ tận hưởng của sống của họ,
họ cảm thấy bị định tội về đều đó.

Bạn có thể đang đấu tranh với sự tham công tiếc việc như tôi
trước đây, hoặc có thể bạn có một sự tranh chiến khác, chung quy
cũng vì xấu hổ. Vấn đề là sự xấu hổ có thể ở trong chúng ta.
Nhưng chúng ta không cần phải để nó trong chúng ta. Khi
chúng ta tin Chúa và dâng đời sống mình cho Ngài, Ngài đã cất bỏ sự
hổ thẹn của chúng ta. Chúa Giê-su chết để tẩy sạch tội lỗi chúng ta
và che đậy lỗi lầm của chúng ta để chúng ta sống trong sự hiện diện
của Chúa như là con cái của Ngài.

Nếu như sự hổ thẹn đang tấn công bạn, giờ là lúc để nhớ đến sự
thật rằng Chúa yêu bạn, và nếu như bạn tin, tuân thủ, tin cậy và
nương dựa vào Ngài, Ngài sẽ cất bỏ sự hổ thẹn của bạn đi.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi! Con biết khi con tin nhận Ngài, con không phải sống trong sự hổ thẹn
nữa, cảm ơn Ngài vì Ngài cất bỏ hết sự hổ thẹn đi để con được tự do sống trong sự
hiện diện của Ngài.

© 2019 Bản quyền. Tác quyền: Joyce Meyer Vietnamese Tv

Previous article Chúa Giê Xu Không Phải Là Người Pha-ri-si
Next article Giận Thánh Và Phản Ứng Tội Lỗi
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here