Home Giới Thiệu

Giới Thiệu


Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của chúng tôi. Chúng tôi xin giới thiệu vài dòng về chúng tôi, để rồi chúng ta hiểu nhau hơn trên con đường bước theo  Chúa của chúng ta.

Chúng tôi là ai ?

  • Chúng tôi là tôi và Đức Thánh Linh. Tại sao tôi lại dám nói rằng là tôi và Đức Thánh Linh. Vì cớ, một mình tôi chẳng là gì cả. Tôi không là gì khi có một mình. Nhưng tôi có thể làm mọi việc khi có Đức Thánh Linh hướng dẫn và đi cùng. Tôi luôn nguyện cầu và để Thánh Linh dẫn dắt để luôn đi trong ý Chúa mỗi ngày. Đó cũng chính là tôn chỉ của trang web này. Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.
  • Chúng tôi không phân biệt hệ phái hay giáo lý. Chúng tôi chỉ muốn chia sẽ về tình yêu của Chúa Giê su. 

Và theo lời Chúa,

 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. Công 1: 8

Tôi nhờ cậy Đức Thánh Linh và theo như sự truyền dạy của Đức Chúa Giê – Xu khi về trời, tôi ước ao và mong muốn mọi người có thể nếm biết được sự ngọt ngào của tình yêu cứu Chúa Giê-Xu. 

Nên bạn và tôi cùng với Đưc Thánh Linh, ta cùng nhau chia sẽ những trãi nghiệm, sự tuyệt vời của tình yêu cứu Chúa để kích lệ lẫn nhau. Vì như Roma 1:12

Tôi muốn mỗi người trong chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau, theo đức tin mình có. Đức tin anh chị em sẽ khích lệ tôi, ngược lại, đức tin tôi sẽ khích lệ anh chị em.

Chúng ta hãy khích lệ lẫn nhau để cùng tiến bước trong hành trình theo Chúa, cũng như để khích lệ những người chưa biết để tình yêu của Ngài và mang đến cho họ một cơ hội để nhận biết được Chúa yêu họ đến dường nào.

Amen.