Home Dưỡng Linh Sợi Dây Ba Tao Lấy Làm Khó Đứt

Sợi Dây Ba Tao Lấy Làm Khó Đứt

0
Sợi Dây Ba Tao Lấy Làm Khó Đứt

Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một
sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt. – Truyền Đạo 4:12

Không có gì tốt đẹp hơn một hôn nhân tuyệt vời, và không có gì
tồi tệ hơn hôn nhân thất bại. Hôn nhân Cơ Đốc phải là minh chứng
cho việc hai người có thể trở nên một nguồn lực mạnh mẽ để đạt
được ý muốn của Chúa-cho sự khoái lạc của chúng ta và để ảnh
hưởng thế gian.

Tuy vậy, hòa quyện hai cá nhân vào trong một hôn nhân hòa
hợp là một tiến trình không tự nó xảy ra. Dù lúc kết hôn họ yêu
nhau mãnh liệt đến như thế nào, một cuộc hôn nhân tốt đẹp không
tự động xảy ra. Bạn cần phải mời Chúa vào trong quá trình đó.

Khi chúng ta nhận biết Chúa Giê-si và mời Ngài vào trong hôn
nhân của chúng ta, thì mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ sợi
ba-tao. Và đó quả thực là sự kết hợp bền vững giữa một người nam
và một người nữ khi có Đấng Christ vào.

Hạnh phúc trong hôn nhân không phải là việc tìm được một
người phối ngẫu luôn luôn hành động theo cách mà chúng ta muốn.
Mà đó là việc hai con người bất toàn tin cậy nơi Đức Chúa Trời toàn
hảo, biến đổi theo ý muốn và mục đích của Ngài cho họ. Đó là một
hôn nhân mà Chúa chúc phước!

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con yêu người vợ (chồng) của con, nhưng chỉ hai sợi dây bện lại thì vẫn
chưa đủ. Con muốn mời Ngài vào trong hôn nhân của chúng con để Ngài có thể
thêm sức cho tình yêu của chúng con và dẫn dắt chúng con vào kế hoạch Ngài đã
dành cho chúng con.

© 2019 Bản quyền. Tác quyền: Joyce Meyer Vietnamese Tv

Previous article Quan Trọng Như Nhịp Đập Con Tim
Next article Neo Hy Vọng
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here