Home Dưỡng Linh Sự Tự Do Của Một Đời Sống Điềm Tĩnh Và Vững Vàng

Sự Tự Do Của Một Đời Sống Điềm Tĩnh Và Vững Vàng

0
Sự Tự Do Của Một Đời Sống Điềm Tĩnh Và Vững Vàng

Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người
giảng Tin Lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. – 2 Ti mô thê
4:5

Con người sanh ra để tự do, đó là món quà từ nơi Chúa. Câu hỏi
đặt ra là, bạn có sẵn lòng trải qua mọi điều cần thiết để có tự do, hay
bạn cứ muốn yên vị ở chỗ hiện tại cho đến cuối đời? Nếu bạn muốn
được tự do, thì chìa khóa là bắt đầu làm điều mà Chúa muốn bạn
làm, từng bước một, và bạn sẽ hoàn toàn thoát khỏi cái mớ hỗn độn
của mình.

Trong 2Ti mô thê 4:5, Phao lô khuyên Ti-mô-thê phải điềm
tĩnh, tiết độ trong mọi sự và làm cho đầy đủ mọi phận sự trong chức
vụ. Đó cũng là lời khuyên đúng đắn cho mỗi chúng ta.
Thay vì bị cai trị bởi cảm xúc khi đối diện với nan đề, chúng ta
cần phải điềm tĩnh và tập chú làm những gì mà Chúa đã kêu gọi
chúng ta. Nếu bạn buồn rầu, thay vì để nó hủy hoại cuộc sống của
chúng ta, hãy biến nó thành điều gì đó tốt đẹp. Hãy chiến thắng sự
gian ác và sự giận dữ bằng sự cầu nguyện cho người làm thương tổn
và lạm dụng bạn. Chống trả với cảm giác ích kỷ bằng cách làm điều
tốt cho người khác.

Bất cứ khi nào ma quỷ cố gắng để khuấy động cảm xúc của bạn,
hãy bình tĩnh và làm điều mà Chúa kêu gọi bạn làm.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa Thánh Linh ơi, xin giúp con để con bình tĩnh, tiết độ; con có thể được tự do
để tận hưởng cuộc sống và làm công việc mà Ngài kêu gọi con.

© 2019 Bản quyền. Tác quyền: Joyce Meyer Vietnamese Tv

Previous article Mặc Lấy Bản Chất Mới
Next article Luyện Tập Cơ Bản Để Gây Dựng Đức Tin
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here