Home Dưỡng Linh Mở Lòng Trắc Ẩn Của Bạn

Mở Lòng Trắc Ẩn Của Bạn

0
Mở Lòng Trắc Ẩn Của Bạn

Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì
lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!Hỡi các con cái bé
mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. 1 Giăng
3:17-18

Là cơ đốc nhân, Chúa đặt để tấm lòng trắc ẩn trong mỗi một
người trong chúng ta. Nhưng tùy thuộc vào chính chúng ta sẽ là
người đóng hay mở để đón nhận lòng trắc ẩn đó hay không. Tôi
nhận ra rằng một đều giữ cho lòng trắc ẩn của tôi thật sự mở ra là
nghiêm túc suy nghĩ đến những nhu cầu trên thế giới ngày nay.
Chúng ta cần nghĩ đến những người kém may mắn hơn chúng
ta và mở lòng với những ai đang đau khổ.

Đọc 1 Giăng 3:17-18. Tôi thật sự rất thích câu Kinh Thánh này
vì nó nhấn mạnh cụ thể tới việc khi tôi nhìn thấy nhu cầu, tôi không
thể bỏ qua như thể đó là trách nhiệm của một ai đó. Tôi cũng không
được nghĩ nhu cầu đó quá lớn, tôi không thể làm gì được, việc đó
không đúng. Tôi nhận ra trong chức vụ của chúng ta rằng ngay cả
khi chúng ta không thể giúp đỡ hết trong hoàn cảnh đó thì chúng ta
vẫn có thể làm đều gì đó. Và đều gì đó mà chúng ta có thể làm đem lại
hy vọng cho mọi người.

Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ mở rộng tấm lòng trắc ẩn hơn nữa
với những nhu cầu tuyệt vọng của mọi người trên thế giới.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi! Con không muốn sống ích kỷ quên đi nhu cầu của người khác, con mở
lòng mình đón nhận tấm lòng trắc ẩn của Ngài để con có thể giúp đỡ người khác.

© 2019 Bản quyền. Tác quyền: Joyce Meyer Vietnamese Tv

Previous article Vững Như Kiềng Ba Chân
Next article Ngày 1: Cách Để Kinh Nghiệm Sự Hiện Diện Của Chúa Trong Đời Sống Mỗi Ngày
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here