Home Dưỡng Linh Sự Bình An

Sự Bình An

0
Sự Bình An

Khi bạn tràn ngập niềm vui, bạn có sự bình an. Sự bình an vượt quá mọi hiểu biết là một câu nói mà tôi yêu thích. Sự bình an chúng ta có không thể nào giải thích được khi nhìn vào hoàn cảnh xung quanh mình. Như một câu Kinh Thánh trong Lu-ca chỉ ra rằng những ai được Đức Chúa Trời yêu mến đều có sự bình an này.  

Có phải Chúa là một Đức Chúa Trời thiên vị, Ngài cho người Ngài yêu được yên nghỉ còn người khác lại bị khước từ? Không, Ngài là một Đức Chúa Trời Công Bình. Ân huệ của Ngài được ban cho tất cả mọi người nhưng chỉ ai lựa chọn theo Ngài và có mối tương giao với Ngài mới có thể kinh nghiệm được, ân huệ này tự biểu hiện trong sự bình an mà họ có. 

Làm sao bạn có được sự bình an sau khi mất đi người thân yêu, khi công việc không thuận lợi, khi chiến đấu với bệnh tật đe dọa sự sống và các tình huống gây bối rối khác trong cuộc sống? Đức Chúa Trời bước vào. Ngài dẫn chúng ta đi qua con đường của sự chấp nhận và thấu hiểu thực tế trong cuộc sống. Một cuộc sống biết buông bỏ và bước tiếp. Bỏ đi ký ức, bản chất và suy nghĩ xấu xa của chúng ta và đổ đầy tin lành mang đến sự an ủi và niềm vui chúng ta đã thấy ngày hôm qua. 

Thật vậy, bạn có thể thấy sự bình an trong những ai tin cậy Chúa và đi qua những chặng đường khó khăn. Duy chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng có thể ban cho chúng ta sự bình an trong thế giới hỗn độn này. 

Suy ngẫm trong ngày : Chúa muốn tôi buông bỏ điều gì ngày hôm nay để vui hưởng sự bình an toàn hảo của Ngài? 

Đọc Kinh Thánh: 

10Thiên-sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui-mừng lớn cho muôn dân;

Lu-ca 2:10

 

3Người nào để trí mình nương-dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn-giữ người trong sự bình-yên trọn-vẹn, vì người nhờ-cậy Ngài. 4Hãy nhờ-cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời-đại!5Ngài đã dằn những người ở nơi cao; đã phá đổ thành cao-ngất, hạ xuống tới đất, sa vào bụi-bặm,
Ê-sai 26:3-5
 
Previous article Ngày 6: Lệ Thuộc Vào Đức Chúa Trời
Next article Ngày 7: Chúa Giê-Su Là Tấm Gương Của Chúng Ta?
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here