Home Tĩnh Nguyện Hằng Ngày Ngày 1: Cách Để Kinh Nghiệm Sự Hiện Diện Của Chúa Trong Đời Sống Mỗi Ngày

Ngày 1: Cách Để Kinh Nghiệm Sự Hiện Diện Của Chúa Trong Đời Sống Mỗi Ngày

0
Ngày 1: Cách Để Kinh Nghiệm Sự Hiện Diện Của Chúa Trong Đời Sống Mỗi Ngày

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. 

Giăng 14:23

Cuộc sống bận rộn, đầy dẫy những sự phân tâm. Rất dễ để vướng vào những bận tâm, những việc vặt và những lo lắng đến nỗi ta không nhìn thấy điều quan trọng nhất.

Có một câu chuyện ngắn, lí thú ở cuối chương 2 của sách Lu-ca khi Mary và Giô-sép dẫn Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua lúc Ngài mười hai tuổi. Sau khi kỳ lễ đã xong, họ rời đi để về nhà, nghĩ rằng Ngài về chung với họ.

Tôi thắc mắc không biết bao nhiêu lần chúng ta nghĩ là Chúa ở với chúng ta khi ta đi trật mục tiêu để làm việc riêng của mình? 

Đây là phần lí thú. Mary và Giô-sép đã đi một ngày đường trước khi nhận ra Chúa Giê-su không đi cùng họ và mất ba ngày để tìm Ngài. Ba ngày! Sứ điệp ở đây là khi ta đánh mất sự hiện diện của Chúa, thì việc đánh mất sự hiện diện đặc biệt đó dễ dàng hơn việc tìm lại được.

Chúng ta cần phải cẩn thận để cứ ở trong sự hiện diện của Chúa. Khi làm thế, ta làm cho Chúa cảm thấy tự nhiên như ở nhà ngay trong lòng chúng ta.

Điều này bắt đầu từ việc vâng lời của Ngài. Một cam kết để từ bỏ hành vi làm Chúa buồn lòng là dấu hiệu số một của sự trưởng thành thuộc linh. Nó cho thấy bạn uan tâm những gì Ngài suy nghĩ.

Điều đó có nghĩa bạn chọn hào phóng với người khác, bạn học tha thứ, bỏ qua những vấp phạm và sống trong bình an. Khi ta chọn ăn nói có chủ đích, cảm tạ Chúa và nâng đỡ những người khác, ta sẽ cảm thấy được kết nối với Chúa trong suốt cả ngày.

Cầu nguyện để bắt đầu

Cha ơi, cảm ơn vì Ngài xem lòng con như ngôi nhà của Ngài. Chúa ơi, hôm nay con cần sự hiện diện của Ngài. Xin giúp con tôn trọng Ngài qua suy nghĩ và lời nói của con và trở thành một nguồn phước cho những người xung quanh con.

(Trích sách: Lời Hứa Cho Đời Sống Mỗi Ngày –  Tác giả Joyce Meyer)

Previous article Mở Lòng Trắc Ẩn Của Bạn
Next article Ngày 2: Khởi Động Các Ước Mơ Của Bạn
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here