Sự Vui Mừng

0
Sự Vui Mừng

Sứ điệp Giáng Sinh là niềm vui và tin lành mang đến sự an ủi. Bất kỳ tin lành nào cũng mang đến niềm vui, vậy tin lành của Giáng Sinh là gì? Một Đấng Cứu Thế đã được sinh ra, ở đó có sự cứu chuộc tội lỗi và chúng ta có thể được sự sống đời đời. Là Cơ Đốc Nhân, niềm vui của chúng ta nên mang mọi người đến với tin lành để họ cũng được vui mừng trọn vẹn. 

Sự giáng sinh của Chúa Jêsus là món quà lớn nhất dành cho nhân loại. Loài người đã mất đi niềm vui khi phạm tội và xa cách sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Niềm vui này được phục hồi với sự đến của Đấng Mết-si-a và chính là niềm vui Chúa muốn mỗi người trong chúng ta đều có được. Chúng ta có thể được niềm vui này khi lắng nghe tin lành Đấng Cứu Chuộc đem đến cho mình. 

Có một bài hát tôi từng hát khi còn nhỏ là bài hát an ủi và khích lệ tôi cho đến tận hôm nay, lời bài hát cứ lặp lại như vầy, “Niềm vui đến từ Chúa là sức mạnh của tôi”. Niềm vui này có được không phải vì mọi thứ đều tốt đẹp nhưng cả khi đau ốm, chết chóc, đau buồn, khó khăn, lạm dụng, khước từ và trong từng cảm xúc tiêu cực chúng ta có thể gặp phải. Điều này có thể sao? Phải, khi chúng ta tiếp nhận tin lành được rao ra cho những người chăn chiên hơn hai ngàn năm trước rằng Giáng Sinh là ngày tin lành của sự an ủi và vui mừng được hứa ban. 

Suy ngẫm trong ngày: Có phần nào trong tin lành mà tôi vẫn chưa tiếp nhận đã ngăn trở tôi không có được sự vui mừng ngày hôm này? 

Câu Kinh Thánh: 

10Thiên-sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui-mừng lớn cho muôn dân;

Lu-ca 2:10

10Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gởi phần cho những người không có sắm-sửa gì hết; vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn-thảm, vì sự vui-vẻ của Đức Giê-hô-va là sức-lực của các ngươi.

Nê-hê-mi 8:10

Previous article Ngày 4: Yêu Thương Bày Tỏ Qua Hành Động
Next article Ngày 5: Ân Sủng – Quyền Năng Được Ban Cho Miễn Phí Của Chúa
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here