Home Tĩnh Nguyện Hằng Ngày Ngày 6: Lệ Thuộc Vào Đức Chúa Trời

Ngày 6: Lệ Thuộc Vào Đức Chúa Trời

0
Ngày 6: Lệ Thuộc Vào Đức Chúa Trời

“Nếu anh chị em sống theo Thánh Linh thì sẽ không thi hành theo dục vọng xác thịt.” Galati 5:16

Tôi tin mỗi lần chúng ta cảm thấy thất vọng, điều này có nghĩa chúng ta đã không còn lệ thuộc vào Chúa. Câu này nghe có vẻ khó tin đối với bạn, nhưng hãy nghĩ về nó: Chúa đã ban cho bạn và tôi Thánh Linh Ngài và ân sủng Ngài để giúp chúng ta vượt qua mọi thứ cản đường chúng ta. Chúng ta vấp phải sự thất vọng khi chúng ta không còn lệ thuộc vào Ngài và cố làm cho điều gì đó xảy ra theo cách riêng của mình.

Hiểu điều này đã thật sự giúp đỡ tôi. Mỗi lần tôi đâm ra thất vọng, tôi nhắc nhở bản thân mình rằng điều tôi thật sự đã làm là cố thay thế Đức Thánh Linh. Tôi đã cố trở thành “chúa.”

Bạn có tranh chiến với tinh thần độc lập? Khi bạn không chịu phụ thuộc vào Chúa, thì về bản chất bạn đang nói, “Rồi, Chúa ơi, con trân trọng khi Ngài đứng xem con làm việc này.” Lệ thuộc vào Chúa cho mọi sự có thể khó khăn, nhưng đó là chìa khoá để đến chiến thắng mà chúng ta cần mỗi ngày trong đời sống chúng ta. 

Khi Chúa cứu chúng ta, Ngài không giúp đỡ chúng ta và nói, “Thế là xong. Bây giờ con tự xử nha!” Ngài đã cứu chúng ta đời đời, có nghĩa nếu chúng ta lệ thuộc vào Ngài, Ngài sẽ hướng dẫn và giúp đỡ chúng ta.

Galati 5:16 khuyên bảo chúng ta, Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Hãy để ý Kinh Thánh không nói “tự mình cai trị xác thịt…rồi anh chị em sẽ không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.” Không, Kinh Thánh nói hãy bước đi trong Thánh Linh.

Hãy quyết định chấm dứt sống độc lập mà hãy lệ thuộc vào Đức Thánh Linh. Tôi hứa là bạn sẽ không hối tiếc đâu!

Cầu nguyện để bắt đầu   

Chúa ơi, Ngài là tất cả những gì con cần. Xin giúp con không tin cậy vào bản thân mình nhưng đặt sự tin cậy nơi Ngài và lệ thuộc vào một mình Ngài mà thôi.

16Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh-Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa-muốn của xác-thịt.

Ga-la-ti 5:16

(Trích sách: Lời Hứa Cho Đời Sống Mỗi Ngày –  Tác giả Joyce Meyer)

Previous article Ngày 5: Ân Sủng – Quyền Năng Được Ban Cho Miễn Phí Của Chúa
Next article Sự Bình An
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here