Home Tĩnh Nguyện Hằng Ngày Ngày 5: Ân Sủng – Quyền Năng Được Ban Cho Miễn Phí Của Chúa

Ngày 5: Ân Sủng – Quyền Năng Được Ban Cho Miễn Phí Của Chúa

0
Ngày 5: Ân Sủng – Quyền Năng Được Ban Cho Miễn Phí Của Chúa

…Y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Rô-ma 12:3

Nếu bạn đã ở trong thế gian rất lâu, bạn đã biết được rằng số ngày được y như điều ta muốn rất là ít ỏi. Cảm tạ thay, Chúa sẽ không bao giờ để chúng ta trong một hoàn cảnh mà không cho ta khả năng để ở trong hoàn cảnh đó với sự vui mừng.

Tôi tin Chúa ban cho chúng ân sủng đặc biệt của Ngài cho mỗi hoàn cảnh. Đây là cách tôi thích định nghĩa ân sủng: “Ân sủng của Chúa để giúp chúng ta làm bất cứ điều nào cần làm.” Bạn có thể năng quyền đó hôm nay, nhưng bạn phải nhận lãnh nó, và cách duy nhất để nhận lãnh là bởi đức tin.

Rô-ma 12:3 nói Chúa ban cho mỗi người một lượng đức tin. Hôm nay, bạn hãy tự hỏi, Mình làm gì với đức tin của mình? Bạn đặt đức tin của bạn vào chính bạn, hay trong người khác, hay trong các hoàn cảnh của bạn? Như thế là không sống trong ân sủng, mà chỉ sống bởi sức và công việc riêng của bạn. Sống như vậy thì sẽ không xong việc!

Nhưng khi bạn khai phóng đức tin và tin cậy Chúa để làm điềubạn không thể làm, bạn đang đặt đức tin nơi Ngài. Rồi ân sủng – quyền năng của Chúa – sẽ đến qua kênh đức tin và sẽ ban năng lực cho bạn để làm những điều khiến bạn và những người khác kinh ngạc.

Đây là định nghĩa dài hơn của tôi về ân sủng: “Ân sủng là quyền năng của Đức Chúa Trời đến với chúng ta cách miễn phí – có nghĩa ta không tốn bất cứ thứ gì ngoại trừ việc đặt đức tin của chúng ta nơi Chúa – ban năng lực cho chúng ta để dễ dàng làm công việc mà ta không bao giờ tự mình làm được dù cố gắng, nỗ lực đến đâu đi nữa.” Hãy đặt đức tin của bạn nơi Chúa. Ngài muốn ban cho bạn ân sủng của Ngài hôm nay.

Cầu nguyện để bắt đầu  

Chúa ơi, con biết rằng cuộc sống sẽ không luôn xảy ra như cách mà con muốn, nhưng con tin cậy nơi Ngài. Bởi đức tin, con nhận lãnh ân sủng của Ngài – quyền năng mà Ngài đã ban cho miễn phí để giúp con vượt qua mọi hoàn cảnh con đối diện hôm nay.

(Trích sách: Lời Hứa Cho Đời Sống Mỗi Ngày –  Tác giả Joyce Meyer)

Previous article Sự Vui Mừng
Next article Ngày 6: Lệ Thuộc Vào Đức Chúa Trời
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here