Home Videos Đức Thánh Linh – Phần 1

Đức Thánh Linh – Phần 1

0
Đức Thánh Linh – Phần 1

Có nhiều quan niệm sai về sự nhận biết Đức Thánh Linh. Một vài quan điểm cho Đức Thánh Linh là một năng lực thần bí. Vài quan niệm khác hiểu Đức Thánh Linh như là quyền năng Đức Chúa Trời không liên quan đến con người hành động cho các tín đồ Đấng Christ. Kinh Thánh nói gì về sự nhận biết Đức Thánh Linh. Đơn giản thôi – Kinh Thánh nói Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng nói với chúng ta rằng Đức Thánh Linh là một thân vị có đầy đủ lý trí, tình cảm, và ý chí.

Vậy Đức Thánh Linh là ai ? Qua loạt bài giảng này chúng ta sẽ được biết rõ hơn về Đức Thánh Linh cũng như công việc của Ngài. Để rồi chúng ta khát khao để Đức Thánh Linh ở và hướng dẫn trong chúng ta:

[dzs_videogallery id=”DTL” db=”main”]Nguồn: sưu tầm.

Previous article Những Món Quà Của Đấng Christ
Next article Sách Kính Sợ Chúa – John Bevere
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here