Home Dưỡng Linh Những Món Quà Của Đấng Christ

Những Món Quà Của Đấng Christ

1
Những Món Quà Của Đấng Christ

Ngay khi đón nhận cứu Chúa, bạn nhận mọi thứ trong tâm linh của bạn. Trong và qua Ngài, bạn tham dự vào sự thừa hưởng vương quốc nước trời, như Roma 14:17 nói đó là sự công chính, bình an và vui thỏa trong Đức Thánh Linh. Có rất nhiều điều kì diệu trong những món quà này. Tất cả những gì bạn cần làm để tận hưởng chúng là mở tâm linh bạn để lắng nghe  tiếng Chúa và nhận chúng, như một người đứa trẻ nhân được quà trong buổi sáng Giáng Sinh. Bạn không cần phải chời đợi. Bạn có thể mở món quà của Ngài ngay bây giờ.

Romans-5-8

[button-green url=”#” target=”_self” position=”left”]Món Quà sự bình an[/button-green]

Chúa Jesus, Hoàng tử bình an, muốn chúng ta có được sự bình an của Ngài trong mỗi ngày và mỗi giờ trong đời sống. Đoạn Kinh Thánh ” Đừng để tâm linh bạn gặp rắc rồi, đừng để chúng sợ hãi”. Thay vì giữ lấy sự lo lắng,giận giữ, sợ hãi hay thất vọng, chúng ta có thể nhận món quà là sự bình an siêu nhiên của Ngài. Ngay bây giờ, ngày qua ngày, tôi kích lệ bạn đặt sự tin tưởng của bạn nơi Chúa. Khi bạn đi xuyên qua tiến trình giải phóng những lo lắng bởi tập chú vào Ngài, bạn sẽ tìm thấy sự bình an vượt hơn tất cả hiểu biết.

4.-Gods-Gift-of-Peace

[button-green url=”#” target=”_self” position=”left”]Món Quà vui mừng[/button-green]

Sự vui mừng đầy trọn không tìm thấy trong món quà của Chúa nhưng là trong sự hiện diện của Ngài. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói rằng chúng ta có thể có niềm vui không diễn tả được, niềm vui rực rở, niềm vui đắc thắng và niềm vui thiên thượng thì không có gì xãy ra xung quanh chúng ta. Con đường để dàng nhất để làm tăng thêm sự vui mừng là giữ cho tấm lòng và tâm trí của chúng ta tập trung vào Chúa và lời của Ngài. Khi bạn bỏ đi những trách nhiệm hằng ngày và xin Chúa giúp bạn, bạn sẽ vượt qua chúng. Khi đó,

The-gift-of-joy

Fullness of joy is found not in God’s presents, but in His presence. That’s why the Bible says we can have inexpressible, glorious, triumphant, heavenly joy no matter what is happening around us. One of the easiest ways to increase your joy and the joy of others is to keep your heart and mind focused on God and His Word. As you carry out your daily responsibilities and activities, ask God to help you and lead you. Then relax in the overwhelming – tràn nhập, empowering joy of the Lord—joy that cannot be fully explained or understood!

[button-green url=”#” target=”_self” position=”left”]Món quà công chính[/button-green]

Sự công chính là đúng yêu cầu với Chúa. Khi chúng ta nhận Chúa Jesus, Ngài sẽ cho chúng ta món quà công chính của Ngài, và bởi đức tin, chúng ta sẽ làm đúng trong Ngài. Bạn không phải lo lắng về việc làm lỗi nữa. Chúa biết bạn sẽ mắc phải những điều đó. Nhưng vì chúa Jesus, bạn có thể ở trong sự công chính của Ngài. Khi bạn tháo rõ món quà lớn này, tôi khích lệ bạn cầu nguyện một cách rõ ràng. Nhớ rằng, Ngài không nghe hay không trả lời lời cầu nguyện của chúng ta bởi vì chúng ta làm điều tốt; Ngài nghe và trả lời bởi vì Ngài là tốt.

Freegiftofrighteousness

[button-green url=”#” target=”_self” position=”left”]Món quà hy vọng[/button-green]

Hy vọng là một món quà phi thường. Nó cho phép chúng ta trải qua sự bình an và vủi vẻ khi chúng ta tin cách một mạc vào Lời Chúa và lời hứa của Ngài. Roma 15:3 chép rằng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể đầy tràn hay với hy vọng. Dù rằng chúng ta không thể ngăn những cảm giác tiêu cực đến với chúng ta, chúng ta có thể nhanh chóng đuổi nó ra xa bởi ý nghĩ, lời nói và hành động hy vọng tràn đầy. Sự hy vọng của chúng ta là ở trong Đấng Christ và Ngài sẽ không bao giờ làm chúng ta thấy vọng.

The-Gift-of-Hope

[button-green url=”#” target=”_self” position=”left”]Món quà đức tin[/button-green]

Đức tin trong Chúa mang sự nghĩa ngơi siêu nhiên trong linh hồn chúng ta, cho phép chúng sống giảm dị và tự do, là đường lối mà Ngài muốn chúng ta sống. Tin không chỉ là mối quan hệ với Chúa, nhưng phát triển để biết Ngài cách cá nhân nhiều hơn, bước trong Đức tin và kinh nghiệm sự thành tín của Ngài. Nó là món quà mà được cho qua quyền năng của sự cầu nguyện và tạ ơn. Tôi kích lệ bạn hỏi Chúa giúp bạn phát triện ngày sâu hơn trong Đức tin nơi Ngài, và kho đó tạ ơn Ngài trong món quà Đức tin mà Ngài đã ban.

gift-of-faith

[button-green url=”#” target=”_self” position=”left”]Món quà tình yêu thương[/button-green]

Lời Chúa dạy chúng ta yêu mọi người, bao gồm chính bản thân chúng ta. Bởi vì chúng ta nhận tình yêu của Chúa và học để yêu bản thân bằng cách nhìn bản thân qua con mắt của Chúa, khi đó bạn sẽ có thể yêu người khác theo cách Chúa yêu họ. Tình yêu của chúa là món quà tuyệt vời mà Ngài đã bạn như không cho chúng ta. Chúng ta không thể tự tìm và không xứng đáng với nó, Ngài vui lòng và tiếp tục mang Tình yêu Ngài cho chúng ta. Tất chúng ta cần đề làm là mở tấm lòng chúng ta, tin lời Ngài, và nhận lấy với sự tạ ơn. Tin rằng Chúa yêu chúng ta với tình yêu bất diệt, và khi đó chúng ta chia sẽ tình yêu đó với người khác.

thegiftoflove

Tôi muốn khích lệ bạn tiế tục theo đuổi cách sâu hơn, thân mật hơn trong mối quan hệ với Ngài qua lời Ngài và sự cầu nguyện mỗi ngày. Và khi bạn làm như thế, Chúa sẽ đổ đầy tâm linh bạn với sự bình an và vui thỏa của Ngài.

Chia sẽ từ chức vụ Joymeycer. 

Previous article 5 Bước Để Có Đời Sống Hạnh Phúc
Next article Đức Thánh Linh – Phần 1
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here