Home Sách Trực Tuyến Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài – Lòng Say Mê Chúa

Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài – Lòng Say Mê Chúa

0

Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài

Tác giả: Claudio Freidzon

  1. Hun Luyn Trong Đng Vng
  2. Tiến Lên Phía Trước
  3. “Con Mun Loi La y”
  4. Sâu Hơn Trong Dòng Sông
  5. Nhng Phép L Ca Đc Chúa Tri
  6. Ch Vì Mt Chiếc Mung Nh
  7. Quen Thuc Vi S Vinh Hin Ca Đc Chúa Tri
  8.  Được Biến Nên Vinh Hin
  9. Mãi Mãi Trong S Vinh Hin
  10. Lòng Say Mê Đc Chúa Tri

CÁCH ĐÂY NHIỀU NĂM, mặc dầu các buổi nhóm ở trong Hội Thánh chúng tôi đang đụng đến lòng của Hội Thánh, tôi suy nghĩ mình vẫn khao khát và chưa thỏa lòng. Tôi thường về nhà sau các buổi nhóm, quỳ gối xuống và cầu nguyện: “Lạy Chúa con muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Con chưa thỏa lòng, con biết có những dòng sông dòng suối… Lạy Chúa con muốn được biết Ngài!” Đức Chúa Trời đã đặt trong tôi một sự khao khát, và khi tôi tha thiết tìm kiếm để Chúa đổ đầy mình, tôi đã tìm thấy điều mình cần.

Một ngày nọ mắt tôi được mở ra, và tôi đã hiểu rằng một mối tương giao cá nhân với Đức Thánh Linh sâu nhiệm hơn là những lời lẽ chúng ta thưa với Chúa. Tôi đã được biến đổi hoàn toàn. Tôi bắt đầu một giai đoạn mới trong đời sống và chức vụ của mình. Đức Thánh Linh đã đầy dẫy tôi và tôi lấy lại được tình yêu ban đầu của mình, một nơi vượt lên trên các thông lệ tôn giáo và các buổi nhóm rập khuôn, nơi mà mọi sự được tươi mới và mới mẻ. Thật là một kinh nghiệm sống động đến nỗi tôi không thể ngủ được trong suốt nhiều đêm để tương giao với Chúa. Thậm chí ngày nay sự hiện diện của Ngài vẫn làm tôi say mê đến nỗi tôi luôn giữ cho mắt và lòng mình tỉnh thức hầu cho sẽ không lại thấy mình ra khỏi sự hiện diện của Ngài.

Sứ đồ Phaolô đã kinh nghiệm những điều kỳ diệu với Chúa. Sự biến đổi lạ lùng của ông trên đường Đamách đưa ông đến chỗ mặt đối mặt với Chúa Cứu Thế Phục sinh. Chức vụ của ông đã làm chứng điều siêu nhiên qua sự mặc khải của lời Chúa (IICo 2Cr 12:1), và các dấu kỳ và phép lạ đã cặp theo sự giảng dạy của ông (12:12). Sự say mê được sinh ra trong ông đã tiêu nuốt ông đến nỗi ông sẵn sàng từ bỏ mọi sự. Sự khao khát sâu xa nhất của ông tập trung vào chính vị Vua của ông. Ông sốt sắng khao khát để được biết Ngài:

Nhưng vì cớ Đấng Christ , tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy . Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ , vì sự nhận biết Chúa Jêsus Christ là lớn hơn hết . Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó , thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ . (Phi Pl 3:7-8)

Nhiều người trên thế gian nầy từ bỏ mọi sự vì một lý tưởng dầu họ không biết Đức Chúa Trời. Họ chịu hy sinh để đạt đến mục tiêu bày tỏ nỗi đam mê của đời sống họ. Một vận động viên đang chuẩn bị cho một kỳ tranh tài sẽ sống một cuộc sống chịu nhiều nỗ lực và khắt khe. Mỗi ngày anh dậy sớm để tập luyện. Anh giữ một chế độ ăn kiêng gắt gao. Anh không ngần ngại để nỗ lực phấn đấu hoặc để từ chối mình những thứ xa xỉ. Tấm lòng anh bị chi phối bởi nỗi đam mê của anh.

Cũng cùng một mối đam mê ấy phải là đặc trưng cho những Cơ Đốc Nhân khi họ tìm kiếm mặt Chúa. Chúng ta phải bùng cháy với cùng một ngọn lửa đã bùng cháy trong Phaolô, Giêrêmi, và Môise, những người đã không thỏa lòng với sự sống thuộc linh của họ. Họ muốn nhiều hơn nữa! Họ đã khao khát Đức Chúa Trời. Họ là những Cơ Đốc Nhân trưởng thành, thiết tha mong mỏi được biết Ngài thậm chí mật thiết hơn nữa.

Điều khác nhau giữa một Cơ Đốc Nhân trưởng thành và một Cơ Đốc Nhân chưa trưởng thành là gì? Cơ Đốc Nhân chưa trưởng thành chỉ tìm kiếm bàn tay của Đức Chúa Trời (là những lợi ích và công việc của Ngài). Cơ Đốc Nhân thuộc linh thì chăm chú vào mặt của Đức Chúa Trời, vào chính thân vị của Ngài. Một người Cơ Đốc chưa trưởng thành chỉ muốn những ích lợi – năng quyền. Một Cơ Đốc Nhân thuộc linh thì tìm kiếm để biết Đức Chúa Trời của quyền năng (tâm tánh và ý muốn của Ngài). Nhiều Cơ Đốc Nhân cứ lội bì bõm ở mực nước năm phân trong khi có thể lao sâu chìm ngập trong các dòng sông của Đức Chúa Trời.

Dân Ysơraên chưa trưởng thành trong mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời. Trong cuộc hành trình vượt sa mạc, họ đã không tìm kiếm Đức Chúa Trời để yêu kính và vâng lời Ngài. Họ chỉ quan tâm đến những ích lợi mà Ngài có thể ban cho họ. Thi Tv 81:11 chép rằng: “Nhưng dân sự ta không khứng nghe tiếng Ta , dân Ysơraên không muốn nghe tiếng Ta ” Đức Chúa Trời đã than thở rằng: “Ôi ! Chớ chi dân Ta khứng nghe Ta ! Chớ chi Ysơraên chịu đi trong đường lối Ta ! Thì chẳng bao lâu Ta bắt suy phục các cừu địch chúng nó , trở tay Ta nghịch những cừu địch chúng nó ” (Thi Tv 81:13-14).

Đức Chúa Trời muốn có mối tương giao với chúng ta. Ngài ao ước có được tình yêu và sự lưu tâm của chúng ta. Chúng ta không thể lơ là cẩu thả trong những việc như vậy. Chúa Jêsus đã dạy chúng ta: “Song khi người cầu nguyện , hãy vào phòng riêng , đóng cửa lại , rồi cầu nguyện Cha ngươi , là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm ” (Mat Mt 6:6).

Cuộc đối thoại của chúng ta với Chúa đòi hỏi một thời gian đặc biệt. Hãy nghĩ đến những mối tương giao hằng ngày của bạn. Bạn giao tiếp với người hàng xóm của mình như thế nào. Chúng tôi thường mời ai đó đến nhà mình hoặc cùng ngồi lại với một tách cà phê và nói lại những sinh hoạt của chúng tôi. Với Chúa cũng vậy. Chúng ta cần tìm thời gian chỉ để dành cho một mình Ngài. Đừng ngạc nhiên nếu Đức Thánh Linh nói với bạn cách nhỏ nhẹ: “Ngày hôm nay con ra đi mà không cầu nguyện!” Đừng quên vị khách chính trong đời sống bạn. Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn năng lực thuộc linh khi bạn từ bỏ chính mình bạn và giao nộp xác thịt mình để tìm kiếm Ngài. Điều đó có nghĩa là bạn phải sắp xếp lại các ưu tiên của mình. Muốn làm được như vậy, hãy đi ngủ sớm và thức dậy sớm đúng giờ để cầu nguyện. Hãy dành thời gian trước hết trong ngày cho Chúa. D. L. Moody, một nhà truyền giáo vĩ đại đã nói rằng: “Cơ Đốc Nhân nào quỳ gối nhiều, sẽ đứng vững hơn.” Điều đó thật đúng. Nếu bạn bắt đầu một ngày trong sự quỳ gối tương giao với Chúa, bạn sẽ ở trong chỗ mạnh mẽ để đối mặt với một ngày ở trước mặt mình. Bạn sẽ có được sự sống thuộc linh và sẽ nhận rõ được ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy tiếp đón mối tương giao với Ngài!

Dân Ysơraên bị thất bại bởi vì họ đã chú vào những công việc của Chúa thay vì vào chính mình Ngài. Nhưng Môise đã để lại một gương mẫu tuyệt vời về sự tìm kiếm thuộc linh. Mặc dầu ông đã vui hưởng các phép lạ mà Chúa đã làm trong sa mạc, ma na, nước phun ra từ tảng đá, trụ mây và trụ lửa – ông vẫn khao khát được biết Chúa một cách thân mật. Dân chúng la lớn lên rằng: “Chúng tôi cần thức ăn ! Chúng tôi cần thức uống !” Nhưng Môise đã cầu nguyện rằng: “Xin hãy cho con xem sự vinh hiển của Ngài . Con muốn được biết rõ Ngài . Con khao khát sự công bình của Ngài ” Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài cho Môise. “Ngài bày tỏ cho Môise đường lối Ngài , và cho Ysơraên biết các công việc Ngài ” (Thi Tv 103:7). Vì sao Môise được ban cho sự thông biết mà dân sự không được? Chỉ vì một lý do đơn giản: Môise đã cầu xin điều đó. “Nếu tôi được ơn trước mặt Chúa , xin cho tôi biết đường của Chúa , để cho tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài ” (XuXh 33:13). Đức Chúa Trời luôn luôn đáp lại tiếng kêu xin chân thật của con dân Ngài.

Vua Đavít cũng là một người cầu nguyện, một người thờ phượng thật vĩ đại. Thay vì làm ngã lòng ông, những nghịch cảnh đã dứt dấy tâm linh mãnh liệt trong ông. Sự tìm kiếm của ông đã đụng đến nơi sâu xa nhất trong ông và dẫn ông đến chỗ sự tìm kiếm một ưu tiên tuyệt đối trong việc gặp gỡ Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời ôi ! Linh hồn tôi mơ ước Chúa , như con nai cái thèm khát khe nước . Linh hồn khát khao Đức Chúa Trời , là Đức Chúa Trời hằng sống : Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào ?

_ Thi Tv 42:1-2

Đavít đã nhiều lần đối diện với nghịch cảnh. Con trai ông là Ápsalôm đã dấy nghịch tước đoạt ngai vua của ông, và nhiều người khác đã theo Ápsalôm trong mưu phản nầy (Xem Thithiên đoạn 3). Dầu vậy Đavít vẫn hưởng được sự bình an và lòng tin cậy chỉ có thể đến từ bên trên.

Tôi nằm xuống mà ngủ ; tôi tỉnh thức , vì Đức Giêhôva nâng đỡ tôi . Tôi sẽ không nao muôn người vây tôi khắp bốn bên

– 3:5-6

Trong câu thứ tư của Thithiên đoạn 3 chúng ta tìm thấy bí quyết để đi từ than khóc đến chỗ đắc thắng: “Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giêhôva , từ núi thánh Ngài đáp lời tôi .” Khi Đavít quỳ gối, kêu cầu và tương giao với Đức Chúa Trời, Ngài đã đáp lời ông từ núi thánh Ngài. Ảnh hưởng mạnh mẽ thật sự từ một con người trên thế giới không phụ thuộc vào diện mạo người ấy hoặc những khả năng về con người của người ấy. Không một điều nào trong số đó sẽ có ích cho người ấy nếu bên trong người ấy trống không. Sức mạch đích thực được nhận lãnh bởi “những ai trông đợi nơi Đức Giêhôva ” (EsIs 40:31), là những người cảm biết sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và có được mùi thơm của Đấng Christ trong tấm lòng họ.

Bạn cần kinh nghiệm nầy. Xuyên suốt của cuốn sách nầy tôi đã cố gắng nhấn mạnh một lẽ thật: Đức Chúa Trời muốn bạn tìm kiếm Ngài. Ngài muốn bạn khao khát Đức Thánh Linh. Chỉ khi ấy bạn mới khám phá được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn và những kho tàng ẩn dấu mà Ngài sẵn dành cho những người yêu mến Ngài. Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời, và bạn sẽ biết sự đắc thắng. Đức Chúa Trời mong muốn chính mình Ngài được bày tỏ ra, nhưng Ngài chỉ bày tỏ chính Ngài qua những phương tiện thuộc linh mà thôi, không phải những phương tiện tự nhiên. Chúng ta có thể đến chỗ hiểu biết bản tánh thật của Đức Chúa Trời nhờ tìm kiếm Ngài “bằng tâm thần và lẽ thật” mà thôi (GiGa 4:23). Khi chúng ta tìm kiếm Ngài chúng ta sẽ kinh nghiệm sự vui mừng của việc được biết Ngài.

Đức Giêhôva phán như vầy : Người khôn chớ khoe sự khôn mình ; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình ; người giàu chớ khoe sự giàu mình . Nhưng kẻ nào khoe hãy khoe về trí khôn mình biết Ta là Đức Giêhôva , là Đấng làm ra sự thương xót , chánh trực , và công bình trên đất ; vì Ta ưa thích những sự ấy , Đức Giêhôva phán vậy .

– Gie Gr 9:23-24

Trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời chúng ta học biết rằng Ngài là sự sáng (IGi1Ga 1:5). Và trong sự sáng của Ngài chúng ta bước đi như con cái của sự sáng láng (Eph Ep 5:8). Chúng ta thấy sự thánh khiết của Ngài và mong muốn bắt chước Ngài (IPhi 1Pr 1:16).

Việc chứng kiến những phép lạ và dấu kỳ không đủ để làm thay đổi chúng ta, và việc tham dự vào một buổi nhóm thờ phượng tuyệt vời cũng sẽ không làm thay đổi chúng ta. Bí quyết nằm trong chúng ta: “Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy” (GiGa 7:38 chữ in nghiêng là tác giả bổ sung). Chỉ có thái độ tan vỡ khi tìm kiếm Chúa mới làm cho những dòng sông sự sống nầy tuôn chảy vào trong và ra ngoài đời sống chúng ta.

Có lẽ bạn nghĩ rằng mình không có những giá trị quý báu hoặc sự thu hút để Chúa có thể dùng, nhưng Ngài có một mục đích dành cho đời sống bạn. Ngài nhìn xem lòng bạn. Đức Chúa Trời quan tâm đến đời sống của bạn. Ngày nay Đức Thánh Linh mời gọi bạn hãy thực hiện trong những quyết định quan trọng nhất trong đời sống bạn, một quyết định có thể khiến bạn vui hưởng một tương lai vinh diệu. Quyết định đó là sự cam kết, một giao ước yêu thương với Chúa để ngước mắt lên mỗi ngày và tìm kiếm Ngài. Đức Thánh Linh muốn làm thỏa sự khao khát ở bên trong bạn và đưa bạn đến một chiều kích vinh hiển, tại đó bạn có thể trò chuyện với Đức Chúa Trời như Môise đã từng làm -mặt đối mặt. Ngài mong ước được nghe bạn nói một cách tha thiết, chân thành, và từ sâu xa trong tấm lòng yêu thương rằng “Lạy Đức Thánh Linh con khao khát Ngài !”

—Hết —

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here