Home Dưỡng Linh 5 Bước Để Có Đời Sống Hạnh Phúc

5 Bước Để Có Đời Sống Hạnh Phúc

0

Better things are coming.

Mỗi người chúng ta, ai cũng mong muốn có một đời sống hạnh phúc. Đó có thể là mục tiêu phấn đấu của mỗi người chúng ta. Có người nghĩ rằng có tiền sẽ có hạnh phúc, nên học tìm kiếm tiền bạc mà quên những thứ khác; có người cho rằng là tri thức, nên họ lao vào học hành nhưng rồi học cũng quên nhưng thứ khác, … Vậy ta phải làm gì để có được đời sống hạnh phúc trên trần gian này.

5 bước để có đời sống hạnh phúc hay 5 điều quan trong nhất mà chúng ta cần học để sống hanh phúc là những chia sẽ từ JoyceMeycer.

  1. Thay đổi tâm trí – Change your mind
  2. Kiểm soát điều bạn nói – Guard your mouth.
  3. Bước đi trong Tình Yêu – Walk in love
  4. Kiểm soát cảm xúc của bạn – Control your emotions.
  5. Đơn sơ cầu nguyện – Simply pray.

Chia sẽ chức vụ JoyceMeycer.

Previous article Kính Sợ Chúa – Phần 4
Next article Những Món Quà Của Đấng Christ
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here