Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài - Audio Book

903
21

Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài

Tác Giả: Mục Sư Claudio Freidzon .

Định Dạng: Sách Nói.

Các phần trong sách này:

 • 01 Lời Tựa của Ms. Benny Hinn
 • 02 Lời Tựa
 • 03 Giới Thiệu
 • 04 Trường Huấn Luyện Trong Đồng Vắng
 • 05 Lạy Chúa Nếu Ngài Hiện Hữu
 • 06 Đồng Vắng
 • 07 Đồng Vắng
 • 08 Kỷ Luật Của Đồng Vắng
 • 09 Khe Suối
 • 10 Hoạn Nạn Tôi Luyện Chúng Ta
 • 11 Lệ Thuộc Vào Đức Thánh Linh
 • 12 Lệ Thuộc Vào Đức Thánh Linh
 • 13 Tiến Lên Phía Trước
 • 14 Betty Một Phụ Nữ Của Chúa
 • 15 Nhìn Vào Bên Trong
 • 16 Con Cần Ngọn Lữa Ấy
 • 17 Khải Tượng Về Một Cánh Đồng
 • 18 Chuẩn Bị Cho Cuộc Chinh Phục
 • 19 Sự Cứu Rỗi Và Quyền Năng
 • 20 Tay Người Pháp
 • 21 Đức Chúa Trời Khiến Kẻ Thù Xấu Hổ
 • 22 Sâu Hơn Dòng Sông
 • 23 Hành Động Mới Mẻ Của Đức Thánh Linh Tại Ergentine
 • 24 Thật Tốt Lành Và Dễ Chịu Làm Sao
 • 25 Lắng Nghe Đức Thánh Linh
 • 26 Những Biến Đổi Trong Hội Thánh

 

 1. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_01 Claudio Freidzon 3:33
 2. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_02 Claudio Freidzon 9:47
 3. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_03 Claudio Freidzon 4:30
 4. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_04 Claudio Freidzon 8:57
 5. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_05 Claudio Freidzon 8:50
 6. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_06 Claudio Freidzon 7:16
 7. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_07 Claudio Freidzon 8:15
 8. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_08 Claudio Freidzon 3:34
 9. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_09 Claudio Freidzon 3:35
 10. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_10 Claudio Freidzon 4:00
 11. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_11 Claudio Freidzon 6:38
 12. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_12 Claudio Freidzon 6:41
 13. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_13 Claudio Freidzon 12:21
 14. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_14 Claudio Freidzon 8:29
 15. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_15 Claudio Freidzon 7:54
 16. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_16 Claudio Freidzon 6:38
 17. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_17 Claudio Freidzon 5:20
 18. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_18 Claudio Freidzon 3:32
 19. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_19 Claudio Freidzon 5:11
 20. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_20 Claudio Freidzon 9:16
 21. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_21 Claudio Freidzon 4:49
 22. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_22 Claudio Freidzon 3:27
 23. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_23 Claudio Freidzon 9:32
 24. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_24 Claudio Freidzon 8:16
 25. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_25 Claudio Freidzon 7:42
 26. Lay_Duc_Thanh_Linh_Con_Khat_Khao_Ngai_Phan_26 Claudio Freidzon 3:05

Bạn cũng có thể đọc ebook online Lạy Đức Thánh Linh Con Khát Khao Ngài

Bạn có thể download sách nói Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài tại đây: 

Icon
Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài 26
Icon
Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài 25
Icon
Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài 24
Icon
Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài 23
Icon
Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài 22
Icon
Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài 21
Icon
Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài 20
Icon
Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài 19
Icon
Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài 18
Icon
Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài 17
Icon
Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài 16
Icon
Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài 15
Icon
Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài 14
Icon
Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài 13
Icon
Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài 12
Icon
Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài 11
Icon
Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài 10
Icon
Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài 09
Icon
Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài 08
Icon
Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài 07

Nguồn: Sưu Tầm

21

Tải ứng dụng trên di động từ Môn Đồ Chúa - Ứng Dụng Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Sách Nói Cơ Đốc

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments