"He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends."

—Proverbs 17:9

Bài này là phần 1 trong 12 phần của loạt bài Học Thi Thiên Mỗi Ngày

Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, Tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.

Có bao giờ bạn đọc đến Lời giới thiệu về Thánh ca được sử dụng trong nhà thờ của bạn chưa?

Cũng có thể đã có một số người từng đọc rồi. Lời giới thiệu về Thánh ca ngợi khen Đức Chúa Trời (sách Thi Thiên) chính là Thi 1:1-6. Sách bắt đầu với một từ mà chúng ta vẫn thường dùng: PHƯỚC.

Chẳng có chỗ nào trong Thánh Kinh dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời luôn ban phước trên nhiều chương trình, công tác của Ngài và ban phước trên cả sự thực hiện các công tác ấy. Nhưng Thánh Kinh bảo: Ngài thường ban phước trên các cá nhân.

Ngài đã ban phước cho Áp-ra-ham để ông trở thành nguồn phước cho người khác. Và Ngài ban phước trên chúng ta để chúng ta có thể ban phước lại trên người khác.

Nếu bạn lấy làm vui mừng về điều gì trong sách Thi Thiên thì chính điều đó sẽ hướng dẫn đời sống bạn. Vậy, hãy khá cẩn thận về điều vui mừng mà bạn nhận lãnh được. Người được Đức Chúa Trời ban phước lấy làm vui mừng về Luật pháp của Ngài (câu 2). Người ấy cảm thấy sung sướng quá đỗi về Lời Chúa đến nỗi luôn để tâm ngẫm nghĩ Lời ấy suốt ngày. Tâm linh bạn suy gẫm điều gì thì thể xác bạn sẽ tiêu hoá hấp thụ điều đó. Nghĩa là: Đời sống bạn đang tiêu hoá Lời Chúa mỗi ngày.

Người được Chúa ban phước sẽ có đời sống giống như cây xanh tươi (câu 3). Một cây trồng có nhiều rễ. Phần quan trọng nhất trong đời sống bạn chính là “bộ phận gốc rễ” của bạn.

Đừng sống giống như người vô thần, là những kẻ có số phận giống như rơm rạ (câu 4). Rơm rạ không có gốc rễ. Nó sẽ bị cơn gió thổi bay đi. Bộ phận gốc rễ của bạn rất quan trọng, bởi vì nó đóng vai trò quyết định việc nuôi dưỡng đời sống bạn. Nó cũng quyết định cho nền tảng và sức mạnh của bạn khi có trận bão kéo đến cùng với cơn gió bắt đầu thổi lên.

Thiên hạ không nhìn thấy bộ phận gốc rễ của bạn, nhưng Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy. Hãy cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa để rễ của bạn được đâm sâu vào tình yêu thương Ngài.

Đức Chúa Trời rất vui sướng khi ban phước cho con cái Ngài. Vậy, chúng ta hãy mau sửa soạn chính mình để đón nhận ơn phước của Ngài - nguồn tài nguyên mà Ngài luôn dành sẵn cho chúng ta. Hãy lấy làm vui mừng về Lời Đức Chúa Trời và dùng Lời ấy làm thức ăn cho đời sống. Chúng ta không chỉ đọc Lời Chúa hàng ngày đều đặn mà còn phải luôn suy gẫm về Lời Ngài thường xuyên. Hãy biến Lời Chúa thành nguồn dinh dưỡng thuộc linh của chính bạn, rồi Đức Chúa Trời sẽ ban phước lành trên đời sống bạn. Ngài cũng sẽ ban sức mạnh và sự vững vàng cho bạn.

Nào, bạn và tôi - ta cùng nhau trên con đường học Thi Thiên - Lời Ngợi Khen Đức Chúa Trời hằng ngày qua loạt bài Học Thi Thiên Mỗi Ngày để cùng ngợi ca Đức Chúa Trời. Amen

Các phần khácBài Tiếp Theo: Thi Thiên 1: 1-2 | Phân Rẽ Và Suy Gẫm

Tải ứng dụng trên di động từ Môn Đồ Chúa - Ứng Dụng Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Sách Nói Cơ Đốc

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments