"He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends."

—Proverbs 17:9

Bài này là phần 2 trong 12 phần của loạt bài Học Thi Thiên Mỗi Ngày

Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.

Có những từ hết sức quen thuộc trong từ ngữ mà người Cơ Đốc thường dùng là: “Phước” và “Sự ban phước” Đức Chúa Trời muốn ban phước cho dân sự Ngài. Chúa muốn họ trở thành những người nhận lãnh và là những ống dẫn các phước hạnh của Ngài. Ngài ban phước cho chúng ta để khiến chúng ta trở thành nguồn phước cho người khác. Nhưng Ngài thường đặt để chúng ta trong những điều kiện nào đó để nhận lãnh các phước hạnh từ Ngài.

Điều kiện thứ nhất, chúng ta phải được phân rẽ khỏi thế gian (c.1). Thế gian đã phân cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Chính nó xúi giục chúng ta bất tuân với Ngài. Sự phân rẽ không phải là cô lập mà là sống trong thế gian không để cho sự bất khiết của thế gian chi phối. Tội lỗi thường là một tiến trình diễn ra từ từ. Hãy chú ý đến sự sa sút dần dần của kẻ tội nhân trong c.1. Người ấy “bước” (Mac 14:54),

Phia-rơ theo sau xa xa, rồi bước vào sân của nhà riêng thầy tế lễ tối cao. Ông lại ngồi chung với mấy người lính gác và sưởi ấm gần đống lửa.

(Mac 14:54)

rồi “đứng” (Gi 18:18)

Vì trời lạnh nên những người đầy tớ và toán lính đốt một đống lửa rồi đứng quanh để sưởi ấm. Phia-rơ cũng đứng đó sưởi với họ.

(Gi 18:18)

và sau đó thì “cũng ngồi giữa đám họ” (Lu 22:55).

Sau khi bọn lính đốt một đống lửa giữa sân và ngồi sưởi gần nhau thì Phia-rơ cũng đến ngồi chung với họ.

(Lu 22:55).

Việc con cái Chúa bị thế gian đồng hoá là cả một quá trình tiệm tiến. Nó xảy ra theo từng cấp độ. Chúng ta kết bạn với người thế gian thì thế gian sẽ làm cho chúng ta nhơ bẩn. Chúng ta yêu thế gian thì thế gian sẽ khiến chúng ta bị tiêm nhiễm các thói hư tật xấu của nó để rồi kết cuộc, chúng ta sẽ bị kết án chung số phận với nó. Trường hợp ông Lót là một ví dụ điển hình minh hoạ cho việc những kẻ bị thế gian trần tục đồng hoá. Ông đã đưa mắt nhìn về thành Sô-đôm, dựng lều trại mình hướng về thành Sô-đôm, làm ăn sinh sống ở đó, cuối cùng đánh mất tất cả và sa vào tội lỗi.

Điều kiện thứ hai, chúng ta hãy suy gẫm Lời Chúa (Thi 1:2). Chúng ta lấy làm vui thích về điều gì thì chính điều đó sẽ chỉ đường dẫn lối đời sống chúng ta. Chúng ta hãy tự mình suy gẫm Lời Chúa để được thấm đẫm nó. Sự suy ngẫm về mặc thuộc linh cũng quan trọng giống như việc tiêu hóa đối với cơ thể. Khi chúng ta suy gẫm Lời Chúa, Đức Thánh Linh sẽ hiện diện trong chúng ta để “tiêu hoá” Lời Chúa hộ chúng ta. Vì vậy, chúng ta không những lấy làm sướng vui về Lời Chúa mà còn phải biến nó thành nguồn thức ăn nuôi dưỡng đời sống tâm linh chúng ta.

Hãy vui hưởng những ơn phước Đức Chúa Trời ban cho bạn và để Ngài khiến bạn trở thành nguồn phước hạnh cho nhiều người khác nữa.

(Điều kiện thức ba: - phải luôn ở trong nơi gần những dòng nước. Đây cũng chính là đề tài của bài cầu nguyện kế tiếp của chúng ta).

Đức Chúa Trời rất muốn ban phước cho chúng ta với điều kiện: chúng ta phải đáp ứng các yêu cầu của Ngài thì chúng ta sẽ nhận lãnh được nhiều phước hạnh từ nơi Ngài.

Nếu chúng ta phân rẽ mình khỏi thế gian và luôn dầm thấm đời sống mình trong Lời Chúa, thì chúng ta có thể trông đợi các phước hạnh của Đức Chúa Trời.

Hãy quyết tâm suy gẫm Lời Chúa và vâng giữ nó. Đức Chúa Trời sẽ khiến bạn trở thành nguồn phước cho nhiều người khác.

Amen

Các phần khácBài Trước: Giới Thiệu Về Thi Thiên - Lời Ngợi Khen Đức Chúa TrờiBài Tiếp Theo: Thi Thiên 1: 3-6 | Có Phải Bạn Đang Được Ở Trong Nơi Gần Những Dòng Nước ?

Tải ứng dụng trên di động từ Môn Đồ Chúa - Ứng Dụng Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Sách Nói Cơ Đốc

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments