"He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends."

—Proverbs 17:9

1

Môn Đồ Chúa xin giới thiệu các ảnh cover facebook câu gốc về năm mới dành cho quí con cái Chúa. Quí con cái Chúa có thể tải về và thay đổi facebook của mình để khích lệ mình và bạn hữu (hoặc giới thiệu cho bạn hữu cũng tải về).

2 Cô-rinh-tô 5:17
Ê sai 40:31
Giăng 14:6

 

Giê-rê-mi 29:11
Phi líp 4:4
1

Tải ứng dụng trên di động từ Môn Đồ Chúa - Ứng Dụng Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Sách Nói Cơ Đốc

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments