Home Dưỡng Linh Tình Dục Theo Quan Điểm Của Kinh Thánh

Tình Dục Theo Quan Điểm Của Kinh Thánh

0
Tình Dục Theo Quan Điểm Của Kinh Thánh

Sách báo khiêu dâm và cơ hội dâm dục ở đầy dẫy mọi nơi. Hai mươi năm trước bạn phải khó khăn lắm mới tìm được một cuốn tạp chí khiêu dâm. Ngày nay bạn có thể truy cập bằng một cú nhấp chuột hay cú bấm vào điều khiển TV. Chúng ta rất dễ sập bẫy của việc thủ dâm, thói dâm dục, và giới tính không lành mạnh. Kinh Thánh có nói bất kỳ điều gì về các chủ đề trên không? Chúa dạy chúng ta phải đối xử với người khác ra sao? Kinh Thánh không nói nhiều về việc thủ dâm nhưng có cung cấp vài nguyên tắc rõ ràng về giới tính lành mạnh và thói dâm dục. Nếu bạn quyết định thay đổi bản thân trong lãnh vực này, điều cần làm nhất là chia sẻ với ai đó về những khó khăn của bạn. Điều này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng hơn.

Tình dục có ở nhan nhản mọi nơi. Và con người rất dễ sập bẫy bằng việc thủ dâm, thói dâm dục, và giới tính không lành mạnh. Nhưng Chúa muốn chúng ta cứ ở trong sự thánh khiết, dựa vào Thánh Linh Ngài và phát triển tính tự chủ. Những câu Kinh Thánh này sẽ bắt đầu dẫn bạn trên con đường của sự thánh khiết và lối sống theo tiêu chuẩn mà Chúa thiết lập cho chúng ta. Hãy tìm một người mà bạn tin tưởng để cùng đọc những đoạn Kinh Thánh này, bởi sự tín nhiệm lẫn nhau là rất quan trọng trong việc giữ gìn sự toàn vẹn giới tính và tình dục.

Tình Dục Theo Quan Điểm Của Kinh Thánh :

Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.

(Ma-thi-ơ 5:28 – Bản Truyền Thống).

Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng

(Cô-lô-se 3:5  – Bản Truyền Thống).

Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.

(Gia-cơ 1:14-15 – Bản Truyền Thống).

nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.

(2 Cô-rinh-tô 10:5 – Bản Truyền Thống).

Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.

(Ê-phê-sô 5:3- Bản Truyền Thống).

Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.

(Truyền-đạo 12:13-14- Bản Truyền Thống).

Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.

(1 Cô-rinh-tô 10:133- Bản Truyền Thống).

 Download file:

[wpdm_package id=2178 template=”link-template-default-wdc”]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here