Home Dưỡng Linh Kinh Thánh Nói Gì Về Lòng Cảm Tạ

Kinh Thánh Nói Gì Về Lòng Cảm Tạ

0
Kinh Thánh Nói Gì Về Lòng Cảm Tạ

KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ LÒNG CẢM ƠN – CẢM TẠ

Cảm ơn là thái độ cho thấy sự trưởng thành trong đời sống bước đi theo chúa. Tác giả Thi Thiên viết rằng:

Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, Tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài 

(Thi Thiên 9:1).

Chúng ta có thể chọn thái độ lầm bầm hoặc chọn để cám ơn những gì chúng ta có (dù có nhiều hay có ít). Như Phao Lô viết trong Phi – Líp 4:11b

vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy.

Phao lô đã ở trong tù nhiều lần trong đời mình và cũng bị nhạo báng bởi nhiều người trong thời đại của ông vì niềm tin vào Chúa. Phao lô nói

vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Jêsus vậy

(Ga-la-ti 6:17b).

Dù bị bắt bớ, ông vẫn dành thời giản cảm tạ Chúa. Nên, Kinh Thánh nói gì về sự cảm ơn hay cảm tạ? Hãy xem những gì Chúa nói:

Cám ơn là hành động liên tục

Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

(Cô lô se 3:17)

Cho dù chúng ta đang làm việc, đang lái xe, đang tập thể dục, đang tắm hay đang thở; chúng ta được dạy phải biết ơn.Cho nên:

· Khi đang làm việc: Cám tạ chúa vì công việc đang làm.

· Khi đang lái xe: Cảm tạ Chúa vì chiếc xe đang chạy.

· Khi đang tập thể dục: Cảm tạ Chúa vì sức khỏe đang có.

· …..

Điểm cốt yếu là chúng ta phải biết một cái gì đó để biết ơn. Phao lô khi đang ở trong tù, ông cầu nguyện cho các Hội Thánh mà ông đã viếng thăm. Ông quan tâm đến những tín đồ nơi đó. Mỗi lần như thế, ông nhớ về họ và cảm tạ Chúa về họ:

Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi,

(Phi-lip 1:3).

Thật là phước hạnh biết bao nếu Hội Thánh chúng ta ngày hôm nay cũng cảm tạ Chúa cho mỗi anh chị em khi chúng ta nhớ đến họ. Bạn có thể tưởng tượng điều này sẽ làm cho Hội Thánh kết quả như thế nào không ?

Cảm ơn / cảm tạ là một mệnh lệnh

phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.

(1 Thê sa lô ni ca 5:18)

Ý muốn của Đức Chúa trời là chúng ta phải cảm tạ luôn luôn. Vì nếu chúng ta chọn lối sống lầm bần, càm ràm, chúng ta sẽ sống trong tội lỗi.

Chúng ta nên cảm tạ khi chúng ta cầu nguyện.

Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.

(Phi líp 4:6)

Điều này đôi khi không dễ dàng. Chúng ta có thể cảm tạ Chúa cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống nhuwg là rất khó khi chúng ta ở trong hoàn cảnh khó khăn, trong sự mất mát. Tuy nhiên, hãy tập trung vào Chúa vì Ngài có điều tốt lành dành cho ta mà đôi khi ta không nhận ra. Như có người từng nói: “Nếu Chúa đã đem bạn tới đó, Ngài sẽ mang bạn đi qua đó “.

Chúa thật đáng cho chúng ta cảm tạ

Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.

(Thi Thiên 106 :1)

Chúa của chúng ta là Đấng luôn luôn tốt lành. Ngài thật xứng đáng để chúng ta cảm tạ. Điều gì Ngài đã làm trong đời sống bạn xứng đáng để ngời khen? Bạn đang sống trên đời này. Đó là một điều tuyệt vời để bắt đầu cảm tạ. Hãy dành chút thời gian để suy niệm tất cả những gì mình có thể cảm tạ Chúa:

· Cảm tạ Ngài vì mỗi ngày mặt trời lại mọc và rùi lại lặn.

· Cảm tạ Ngài vì đất nước chúng ta sống. Dù còn nhiều vẫn đề những vẫn rất tuyệt vời.

· Cảm tạ Ngài vì cho chúng ta một gia đình và những người bạn gần bên.

· Cảm tạ Ngài vì công việc mà chúng ta có

· Cảm tạ Ngài vì những ơn phước mỗi ngày.

· …..

Và quan trọng nhất là, cảm tạ Ngài vì đã để Chúa Giê su chết trên cây thập tự để gánh lấy hình phạt – tội lỗi cho chúng ta. Cảm tạ Ngài vì nhờ Chúa Giê Su chúng ta có cuộc sống mới.

give-thanks

Những hệ quả của việc không cảm tạ / cảm ơn

vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.

(Rô-ma 1:21)

Nếu bạn chọn không cảm tạ Chúa, bạn đang ở trong rắc rối. Suy nghĩ của bạn trở nên vô ích. Trái tim bạn sẽ trở nên tối tăm. Hãy nhớ Phara ôn trong Xuất Ê dip tô Ký, Sự cứng lòng của ông đã dẫn đến kết quả nặng nề cho Ai Cập. Ông mất con trai (Xuất 12:29)và cả đội quận hung hậu của mình (Xuất 14:26-30). Khi bạn chọn đặt mình lên trên và để Chúa ở dưới, bạn sẽ phải đối mặt với những tại họa.

Hãy để cảm tạ, cảm ơn là một phần trong đời sống của chúng ta. Hãy suy nghĩ ngay ngày hôm nay rằng bạn biết ơn mọi người nhiều hơn bạn nghĩ. Hãy cảm tạ Chúa về tất cả những ơn phước của Ngài. Vì Ngài thật xứng đáng ngợi khen và cảm tạ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here