"Be not wise in thine own eyes: fear the LORD, and depart from evil."

—Proverbs 3:7

21

Môn Đồ Chúa trân trọng giới thiệu đến quý con cái Chúa phiên bản sách nói của Joyce Meyer - Thắp Sáng Hy Vọng. 

Hỡi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Sự trông cậy tôi ở nơi Chúa.

Thi Thiên 39:7

"Không có đức tin thì không ai có thể sống vừa lòng Thượng Đế và Ngài thưởng cho người thật lòng tìm kiếm Ngài (Xem Hê-bơ-rơ 11:6). Đức tin là chứng thư của những gì ta hy vọng (xem Hê-bơ-rơ 11:1). Trong lời Chúa chúng ta được hứa đức tin như hạt cải có thể dời núi (xem Ma-thi-ơ 17:20). Áp-ra-ham hy vọng trong đức tin rằng ông sẽ nhận lời hứa của Chúa (xem Rô-ma 4:18). Một số người cố có đức tin, nhưng họ không có hy vọng. Họ không có lòng mong đợi tích cực rằng điều tốt đẹp sẽ xảy đến cho họ nhờ phúc lành lớn lao của Chúa. Tôi tin hy vọng đi trước và kết nối với đức tin. Chúng ta không thể có điều này mà thiếu điều kia. Làm sao một người tiêu cực, vô vọng có thể bước đi và sống bởi đức tin? Người ta có thể tin cậy Chúa, nhưng một người nam, người nữ có đức tin không chỉ tin rằng Chúa hằng sống mà họ cũng tin Ngài là tốt lành, và Ngài ban thưởng cho ai tìm kiếm Ngài. Họ chờ đợi và mong chờ sự tốt lành của Chúa, không phải vì họ xứng đáng mà vì Chúa hứa ban sự tốt lành."

Nghe trực tuyến sách nói: Thắp Sáng Hy Vọng của Joyce Meyer dưới đây: 

[outofthebox dir="/Audio/Thắp Sáng Hy Vọng" mode="audio" viewrole="administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest" mediaextensions="mp3|mp4"]

Tải từng chương riêng lẽ sách nói Thắp Sáng Hy Vọng để nghe offline: 

Icon
Audio Book - Thắp Sáng Hy Vọng 01 Giới Thiệu
Icon
Audio Book - Thắp Sáng Hy Vọng Chương 01
Icon
Audio Book - Thắp Sáng Hy Vọng Chương 02
Icon
Audio Book - Thắp Sáng Hy Vọng Chương 03
Icon
Audio Book - Thắp Sáng Hy Vọng Chương 04
Icon
Audio Book - Thắp Sáng Hy Vọng Chương 05
Icon
Audio Book - Thắp Sáng Hy Vọng Chương 06
Icon
Audio Book - Thắp Sáng Hy Vọng Chương 07
Icon
Audio Book - Thắp Sáng Hy Vọng Chương 08
Icon
Audio Book - Thắp Sáng Hy Vọng Chương 09
Icon
Audio Book - Thắp Sáng Hy Vọng Chương 10
Icon
Audio Book - Thắp Sáng Hy Vọng Chương 11
Icon
Audio Book - Thắp Sáng Hy Vọng Chương 12
Icon
Audio Book - Thắp Sáng Hy Vọng Chương 13
Icon
Audio Book - Thắp Sáng Hy Vọng Chương 14
Icon
Audio Book - Thắp Sáng Hy Vọng Chương 15
Icon
Audio Book - Thắp Sáng Hy Vọng Chương 16
Icon
Audio Book - Thắp Sáng Hy Vọng Chương 17
Icon
Audio Book - Thắp Sáng Hy Vọng Chương 18 - Kết

21

Tải ứng dụng trên di động từ Môn Đồ Chúa - Ứng Dụng Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Sách Nói Cơ Đốc

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận