Home Sách Chiến Trường Tâm Trí Ebook

Chiến Trường Tâm Trí Ebook

0
Chiến Trường Tâm Trí Ebook

Môn Đồ Chúa trân trọng giới thiệu đến các bạn quyển sách Chiến Trường Tâm Trí Ebook của tác giả Joyce Meyer .

Chiến Thắng Cuộc Chiến Tâm Trí

” Thật là một kinh nghiệm đổi đời khi chúng ta khám phá ra rằng những ý tưởng sai lầm là căn nguyên của rất nhiều nan đề của chúng ta và rằng chúng ta có thể đổi đời bằng cách “đổi đầu.” Lời Chúa dạy rằng tâm trí chúng ta phải được đổi mới để chúng ta học nghĩ như Chúa nghĩ. Khi chúng ta làm thế, chúng ta mới vui hưởng sự sống mà Chúa muốn chúng ta hưởng – Sự sống tự do, kết quả, bình an và vui mừng.

Cả một thế giới mới mở ra cho chúng ta khi chúng ta học chọn nghĩ những ý tưởng của chính chúng ta thay vì để cho ma quỷ làm đầy ắp tâm trí của chúng ta những thứ nhằm tiêu diệt chúng ta. Chúng ta phải học chịu trách nhiệm về những ý tưởng và lời nói bởi vì chúng sản sinh ra những hành động. Đừng mơ sống cuộc đời tốt đẹp trừ khi chúng ta nghĩ những ý tưởng tốt đẹp…… ”

“Vì như hắn suy nghĩ trong lòng thể nào, thì hắn quả như vậy” Châm Ngôn 23:7

Tải ebook Chiến Trường Tâm Trí:

[wpdm_package id=793 template=”link-template-default-ext.php”]

Sách được chia sẽ miễn phí tại : muagat.org và được dịch sang tiếng việt bởi mục sư Anh-rê.  Hãy cùng dâng lời cầu nguyện cho họ để công việc Chúa ngày càng được mở rộng. 

Bạn cũng có thể chia sẽ những kinh nghiệm hay câu chuyện của mình với chúng tôi để khích lệ con cái Chúa khắp mọi nơi. Nếu bạn chưa biết Chúa Jesus là ai, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn.

Tìm đọc các sách khác của Joyce Meyer.

Previous article Philip 2: 3-4
Next article Mồi Của Satan – Ebook
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here