Home Sách Nói Sách Nói | Đời Sống Không Có Xung Đột | Joyce Meyer

Sách Nói | Đời Sống Không Có Xung Đột | Joyce Meyer

0
Sách Nói | Đời Sống Không Có Xung Đột | Joyce Meyer

Mời các bạn đọc về một khía cạnh đặc biệt cần thiết của đời sống một cơ-đốc nhân trưởng thành. Đặc biệt cần bởi vì mỗi một cơ-đốc nhân chúng ta được kêu gọi trở thành những người rao giảng sự bình an, làm hoà con người với Đức Chúa Trời.

Nhưng ma quỉ dùng sự xung đột làm môt vũ khí hung bạo nguy hiểm để phá vỡ sự bình an trong đời sống nhiều con cái Chúa, không cho họ đạt được đầy đủ phước hạnh của sự bình an hoà thuận, và qua đó nó khiến họ trở nên vô cùng yếu ớt, không hiệu quả trong sứ mạng làm hoà của mình.

Trong quyển sách dưới đây, bà Joyce Meyer đã bộc lộ ra chân tướng của tà linh xung đột và chỉ cho chúng ta phương cách chiến thắng được nó.

Mục Lục

 • Giới Thiệu Tác Phẩm
 • Lời Nói Đầu
 • Chương 01: Bản Chất Của Sự Xung Đột
 • Chương 02: Xung Đột Qua Những Cánh Cửa Nào?
 • Chương 03: Tôi Nghĩ Mình Đúng Nhưng Có Thể Tôi Sai
 • Chương 04: Quyền Năng Thuộc Linh Được Khai Phóng Từ Sự Hiệp Nhất & Hoà Thuận
 • Chương 05: Xung Đột Ảnh Hưởng Thế Nào Đối Với Sự Thịnh Vượng?
 • Chương 06: Tin Cậy Đức-Chúa-Trời Là Đấng Ban Thưởng Cho Bạn
 • Chương 07: Sự Xung Đột Phá Hoại Như Thế Nào?
 • Chương 08: Xung Đột Phá Hoại Hội Thánh
 • Chương 09: Xung Đột Ảnh Hưởng Thế Nào Đến Sức Khoẻ Chúng Ta?
 • Chương 10: Bạn Có Tự Xung Đột Với Chính Mình Không?
 • Chương 11: Xung Đột Với Chúa
 • Chương 12: Xung Đột Với Người Khác
 • Chương 13: Làm Thế Nào Để Bày Tỏ Bất Đồng Một Cách Có Thể Chấp Nhận Được
 • Chương 14: Xung Đột Giữa Cha Mẹ & Con Cái
 • Chương 15: Phải Mau Tha Thứ
 • Chương 16: Xung Đột Đánh Cắp Tài Sản Kế Thừa Của Chúng Ta
 • Chương 17: Cuộc Chiến Vì Sự Bình An
 • Chương 18: Trận Chiến Vì Tình Yêu
 • Chương 19: Xung Đột Ảnh Hưởng Đến Sự Xức Dầu Như Thế Nào?
 • Chương 20: Áp Lực Của Sự Thay Đổi
 • Chương Kết: Hiệp Một Chúng Ta Sẽ Đứng Vững;Chia Rẽ Chúng Ta Sẽ Sụp Ngã

Nghe Online sách: Đời Sống Không Có Xung Đột 

[useyourdrive dir=”0B1p_PQTAFxxoTWtDSldmWEdQZkU” mode=”audio” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” mediaextensions=”mp3|mp4″]

Tải sách nói Đời Sống Không Có Xung Đột :

[wpdm_category id=”doi-song-khong-co-xung-dot,” cols=”1″ toolbar=0 item_per_page=30 template=”link-template-default-ext.php” order=”asc”]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here