Home Sách Nói Sách Báp-tem trong Đức Thánh Linh – Yonggi Cho

Sách Báp-tem trong Đức Thánh Linh – Yonggi Cho

0
Sách Báp-tem trong Đức Thánh Linh –  Yonggi Cho

Đây là một quyển sách nhỏ chia xẻ về một chủ đề rất cần thiết với mỗi một cơ-đốc nhân – Báp-têm trong Đức Thánh Linh và sống với quyền phép của Chúa Trời.

Lu-ca đoạn đoạn 24

46Ngài phán: Có lời chép rằng Ðấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, 47và người ta sẽ nhơn danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.48Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa,49còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.

Công vụ đoạn 1

4Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. 5Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phépbáp-tem bằng Ðức Thánh Linh. 6 Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng? 7Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. 8Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

Môn Đồ Chúa trân trọng giới thiệu đến quý con cái Chúa quyển ebook Báp-têm trong Đức Thánh Linh này để hướng dẫn và khích lệ quý con cái Chúa.

Nghe sách Báp-têm trong Đức Thánh Linh  dưới đây: 

[outofthebox dir=”/Audio/Báp-tem trong Đức Thánh Linh” mode=”audio” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” mediaextensions=”mp3|mp4″ hideplaylist=”1″]

Đọc Sách Báp-têm trong Đức Thánh Linh : 

[flipbook-shelf ids=”báp_tem_trong_Đức_thánh_linh” style=”classic” titles=”bottom-scale-light”]

Tải bản ebook Sách Báp-têm trong Đức Thánh Linh :

[wpdm_package id=3282 template=”link-template-default-ext.php”]

Tải Audio sách Báp-têm trong Đức Thánh Linh dưới đây:

[wpdm_category id=”bap-tem-trong-duc-thanh-linh,” cols=”1″ toolbar=0 item_per_page=20 template=”link-template-default-ext.php”]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here