Home Sách Nói Audio Đời Hay Đạo – John Bevere

Audio Đời Hay Đạo – John Bevere

0
Audio Đời Hay Đạo – John Bevere

Trong thời đại này từ ngữ tốt đẹp (good) và Đức Chúa Trời (God) dường như đồng nghĩa nhau. Chúng ta tin rằng những gì mà thường được chấp nhận là tốt đẹp phải gắn liền với ý muốn của Chúa. Sự rộng lượng, khiêm tốn và chính trực – tốt đẹp. Tính ích kỷ, kiêu ngạo và tàn nhẫn – xấu xa. Sự phân biệt dường như là quá rõ ràng.

Nhưng có phải chỉ có thế thôi sao ? Nếu những phẩm chất tốt đẹp này quá rõ ràng thì sao Kinh Thánh dạy chúng ta phải phân biệt để nhận ra nó ?

Cuốn sách Đời hay Đạo? không phải là một sứ điệp tích cực mới nữa. Cuốn sách này không chỉ yêu cầu bạn phải thay đổi hành vị của mình mà nó còn giúp bạn tương giao với Chúa ở bình diện mà sẽ mang lại sự thay đổi trong mọi khía cạnh của cuộc sống bạn.

Môn Đồ Chúa trân trọng giới thiệu phần audio của quyển sách Đời hay Đạo? đến quý con cái Chúa.

Nghe online sách Đời hay Đạo?

https://www.youtube.com/watch?v=XRsHOQLlV1I&list=PLn1FVblRzaf-nfWx49biS_LZYBsuzplND

[outofthebox dir=”/Audio/Doi Hay Dao” mode=”audio” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” mediaextensions=”mp3|mp4″ hideplaylist=”1″]

Tải audio Đời hay Đạo? dưới đây:

[wpdm_category id=”doi-hay-dao,” cols=”1″ toolbar=0 item_per_page=30 template=”link-template-default-ext.php”]

Các bản khác của sách Đời hay Đạo?:

 

Previous article Vì Sao Chúng Ta Tin? Phụ Lục Câu Hỏi Nghiên Cứu
Next article Bí Quyết Nhận Phép Lạ
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here