"He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends."

—Proverbs 17:9

23

Trong thời đại này từ ngữ tốt đẹp (good) và Đức Chúa Trời (God) dường như đồng nghĩa nhau. Chúng ta tin rằng những gì mà thường được chấp nhận là tốt đẹp phải gắn liền với ý muốn của Chúa. Sự rộng lượng, khiêm tốn và chính trực - tốt đẹp. Tính ích kỷ, kiêu ngạo và tàn nhẫn - xấu xa. Sự phân biệt dường như là quá rõ ràng.

Nhưng có phải chỉ có thế thôi sao ? Nếu những phẩm chất tốt đẹp này quá rõ ràng thì sao Kinh Thánh dạy chúng ta phải phân biệt để nhận ra nó ?

Cuốn sách Đời hay Đạo? không phải là một sứ điệp tích cực mới nữa. Cuốn sách này không chỉ yêu cầu bạn phải thay đổi hành vị của mình mà nó còn giúp bạn tương giao với Chúa ở bình diện mà sẽ mang lại sự thay đổi trong mọi khía cạnh của cuộc sống bạn.

Môn Đồ Chúa trân trọng giới thiệu phần audio của quyển sách Đời hay Đạo? đến quý con cái Chúa.

Nghe online sách Đời hay Đạo?

https://www.youtube.com/watch?v=XRsHOQLlV1I&list=PLn1FVblRzaf-nfWx49biS_LZYBsuzplND

[outofthebox dir="/Audio/Doi Hay Dao" mode="audio" viewrole="administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest" mediaextensions="mp3|mp4" hideplaylist="1"]

Tải audio Đời hay Đạo? dưới đây:

Icon
Đời hay Đạo - Phần 16
Icon
Đời hay Đạo - Phần 15
Icon
Đời hay Đạo - Phần 14
Icon
Đời hay Đạo - Phần 13
Icon
Đời hay Đạo - Phần 12
Icon
Đời hay Đạo - Phần 11
Icon
Đời hay Đạo - Phần 10
Icon
Đời hay Đạo - Phần 09
Icon
Đời hay Đạo - Phần 08
Icon
Đời hay Đạo - Phần 07
Icon
Đời hay Đạo - Phần 06
Icon
Đời hay Đạo - Phần 05
Icon
Đời hay Đạo - Phần 04
Icon
Đời hay Đạo - Phần 03
Icon
Đời hay Đạo - Phần 02
Icon
Đời hay Đạo - Phần 01
Icon
Đời hay Đạo - Giới Thiệu

Các bản khác của sách Đời hay Đạo?:

 

23

Tải ứng dụng trên di động từ Môn Đồ Chúa - Ứng Dụng Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Sách Nói Cơ Đốc

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments