"He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends."

—Proverbs 17:9

Bài này là phần 6 trong 12 phần của loạt bài Học Thi Thiên Mỗi Ngày

 

Ta sẽ giảng ra mạng lịnh: Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi là Con ta; Ngày nay ta đã sanh Ngươi. Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp, Và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó; Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan; Hỡi các quan xét thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ, Và mừng rỡ cách run rẩy. Hãy hôn Con, e Người nổi giận, Và các ngươi hư mất trong đường chăng; Vì cơn thạnh nộ Người hòng nổi lên. Phàm kẻ nào nương náu mình nơi Người có phước thay!

Thi Thiên 2:7-12

Chúng ta lại nghe giọng nói thứ ba vang lên trong thế gian này. Đó là: một lời tuyên bố rằng Chúa Cứu Thế là Con Trai của Đức Chúa Trời (c.7-9). Đức Chúa Trời điều khiển vũ trụ này bằng sắc lệnh chớ không phải bằng chế độ dân chủ. Ngài biêt rõ mọi sự, biết rõ mọi nơi và có thể làm được mọi sự. Sắc lệnh của Ngài sẽ được thi hành một cách kết quả. Loài người ngu dại, yếu đuối, với lối sống vô thần của họ sẽ không tài nào phá huỷ nổi hoặc cản trở được các sắc lệnh của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời tuyên bố rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là con trai của Ngài. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Ngài trở thành Vua bởi lẽ tự nhiên, bởi công cuộc chinh phục linh hồn tội nhân và bởi sự sống lại của Ngài.

Hiện nay, Ngài đang cai trị thế gian. Chúng ta có thể nhờ Ngài mà cai trị đời sống (Rôma 5:17).

Đức Chúa Trời cũng tuyên bố: Ngài sẽ dùng “một roi sắt” phá huỷ các quốc gia dấy loạn chống nghịch Ngài. Khi Ngài cầm cây vương trượng công nghĩa của Ngài đưa ra phía trước trong cuộc phán xét thì các quốc gia dấy nghịch ấy sẽ phải khóc lóc đắng cay. Tuy vậy, họ không than khóc trong sự ăn năn nhưng lại than khóc trong sự nổi loạn. Đức Chúa Trời sẵn lòng ban cho Con Trai Ngài các quốc gia ấy (Mat 4:8-12).

Giọng nói thứ tư đó là: Lời quyết định của Đức Thánh Linh (c.10-12).

Ngài muốn chúng ta học hỏi để được khôn ngoan và được dạy dỗ. Hiện nay, có rất nhiều người tin tưởng vào triết học, tâm lý học và lịch sử. Các môn học này vô cùng hữu ích. Tuy thế, công việc ưu tiên trên hết của những Cơ Đốc nhân chúng ta là: phải đặt lòng tin cậy vào Đức Thánh Linh để khám phá ra lẽ thật.

Đức Thánh Linh muốn chúng ta: hãy hết lòng phục vụ. Chúng ta sống phục vụ và hầu việc Đức Chúa Trời chớ không phải phục vụ tội lỗi. Chúng ta nên phục vụ Chúa cách vui vẻ với tấm lòng kính sợ Ngài, bởi vì Ngài là Cha chúng ta. Trong khi tìm kiếm tự do, đám đông nổi loạn đã rơi vào tình trạng hỗn độn. Cuộc sống tự do nhưng không có nhà cầm quyền nào cả thì cuộc sống ấy trở thành vô chính phủ. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh Ngài. Do vậy, nếu chúng ta nổi loạn chống lại Ngài thì có nghĩa là chúng ta nổi loạn chống đối lại chính bản thể tự nhiên của con người chúng ta.

Đức Thánh Linh muốn chúng ta: được hoà thuận. Nhờ Chúa Cứu Thế, chúng ta được phục hoà với Đức Chúa Trời (Công 16:31) Chúa Giê-xu từng hạ mình trước chúng ta qua sự giáng thế và sự chết của Ngài.

Hiện nay, Ngài là Chiên Con. Nhưng đến một ngày nào đó, Ngài sẽ trở lại thế gian như một sư tử để phán xét nhân loại. Ngài sẽ không để cho tội lỗi và sự nổi loạn tồn tại.

Bạn đang lắng nghe những lời nói đúng phải không? “Phàm kẻ nào nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va, có phước thay”. Chúng ta được cứu bởi đức tin qua sự chết của Con Trai Đức Chúa Trời. Bạn đã được cứu rỗi chưa? Nếu chưa, xin bạn hãy lắng nghe giọng nói của Chúa Cứu Thế Giê-xu và tin nhận Ngài.

Các phần khácBài Trước: Thi Thiên 2 : 1-6 | Bốn Giọng Nói - Phần 1Bài Tiếp Theo: Thi Thiên 3 : 1-8 | Bạn ngủ có ngon không ?

Tải ứng dụng trên di động từ Môn Đồ Chúa - Ứng Dụng Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Sách Nói Cơ Đốc

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments