"He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends."

—Proverbs 17:9

Bài này là phần 4 trong 12 phần của loạt bài Học Thi Thiên Mỗi Ngày

Nhân sao các ngoại bang náo loạn? Và những dân tộc toan mưu chước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, Các quan trưởng bàn nghị cùng nhau Nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài, mà rằng: Chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai Người, Và quăng xa ta xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bấy giờ Ngài sẽ nổi thạnh nộ phán cùng chúng nó, Dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó, mà rằng: Dầu vậy, ta đã lập Vua ta Trên Si-ôn là núi thánh ta. Ta sẽ giảng ra mạng lịnh: Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi là Con ta; Ngày nay ta đã sanh Ngươi. Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp, Và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó; Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan; Hỡi các quan xét thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ, Và mừng rỡ cách run rẩy. Hãy hôn Con, e Người nổi giận, Và các ngươi hư mất trong đường chăng; Vì cơn thạnh nộ Người hòng nổi lên. Phàm kẻ nào nương náu mình nơi Người có phước thay!

Thi Thiên 2 : 1 - 12

Bạn có lấy làm ngạc nhiên khi nghe rằng “Đức Chúa Trời cười”?

“Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó” (c.4)

Đức Chúa Trời là Đấng có sự hài hước. Nhưng, tiếng cười của Ngài lại là hình thức biểu lộ sự phán xét. Đó là tiếng cười chế giễu, mỉa mai và châm biếm. Đức Chúa Trời đang cười nhạo ai vậy? Ngài đang cười nhạo các bậc vua chúa và các nhà cầm quyền hèn nhát, yếu đuối đi liên minh với nhau, cố dùng những nắm dấm tay của mình rung lắc ngai của Ngài. Họ còn nói với Ngài rằng họ không muốn Ngài cai trị họ (c.2, 3). Ngài cười nhạo báng họ vì Ngài biết rõ loài người sẽ không thế tồn tại được nếu họ không chịu đầu phục quyền năng Ngài.

Loài người được Chúa tạo dựng nên theo hình ảnh Ngài. Vậy, nếu loài người nổi loạn chống nghịch Ngài thì bản thân họ đã tự chống nghịch lại chính họ. Trong cơn phản loạn, loài người đã cố nắn sửa Đức Chúa Trời theo hình ảnh họ. họ nghĩ rằng, họ có thể khinh thường Ngài và bất tuân với Ngài! Và thế là Đức Chúa Trời cười chế giễu họ.

Chúng ta có thể cười thành tiếng khi chúng ta đọc những tiêu đề trên các trang báo chí hoặc khi chúng ta xem những bài tường thuật trên truyền hình.

Chúng ta nhìn thấy một thế giới đang trong tình trạng hỗn loạn, huyên náo - một thế giới đang trong tình trạng hỗn loạn, huyên náo - một thế giới đang hiệp sức lại chống nghịch Đức Chúa Trời. Tuy vậy, chúng ta vẫn cười nhạo họ bởi vì Chúa chúng ta đang ngự trên ngai.

“Dầu vậy, Ta đã lập Vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta”

Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Vua do Đức Chúa Trời lập nên. Ngài đang ngự trên ngai. Vì thế, chúng ta nhìn vào các quốc gia khi họ đang trong cảnhr ối rắm, loạn lạc và lúc họ đi liên kết với nhau chống nghịch Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể mỉm cười. Sự thật, chúng ta có thể cười phá lên chế nhạo họ. Họ đang đánh nhau trên chiến trường một mất một còn thật ác liệt. Giữa lúc đó thì Chúa Chúa Thế đang ngự trên ngai tể trị cả hoàn vũ này. Và chúng ta những Cơ Đốc nhân, rồi đây cũng sẽ được ngồi trên ngai cùng Ngài cai trị.

Là những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta phải làm nhân chứng cho Ngài. Đến với một thế giới đang dấy loạn nghịch lại Đức Chúa Trời không phải là chuyện dễ dàng.

Hãy can đảm lên!

Bởi vì công khó của bạn sẽ không trở nên vô ích đâu! Đức Chúa Trời đang thống trị mọi sự. Một ngày nào đó, tất cả các bậc cầm quyền và mọi thế lực, quyền lực ở thế gian này sẽ phải đầu phục Ngài.

Hãy cầu xin Đức Chúa Trời sử dụng đời sống bạn đến với những người khác và làm vinh hiển Ngài.

Các phần khácBài Trước: Thi Thiên 1: 3-6 | Có Phải Bạn Đang Được Ở Trong Nơi Gần Những Dòng Nước ?Bài Tiếp Theo: Thi Thiên 2 : 1-6 | Bốn Giọng Nói - Phần 1

Tải ứng dụng trên di động từ Môn Đồ Chúa - Ứng Dụng Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Sách Nói Cơ Đốc

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments