"He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends."

—Proverbs 17:9

Bài này là phần 5 trong 12 phần của loạt bài Học Thi Thiên Mỗi Ngày
1

Nhân sao các ngoại bang náo loạn? Và những dân tộc toan mưu chước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, Các quan trưởng bàn nghị cùng nhau Nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài, mà rằng: Chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai Người, Và quăng xa ta xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bấy giờ Ngài sẽ nổi thạnh nộ phán cùng chúng nó, Dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó, mà rằng: Dầu vậy, ta đã lập Vua ta Trên Si-ôn là núi thánh ta.

Thi Thiên 2: 1 - 6

Thế giới đang ngày càng ồn ào, hỗn loạn hơn. Có nhiều giọng nói xuất hiện, tranh nhau gây sự chú ý của chúng ta. Hậu quả là có nhiều người trở nên lầm đường lạc lối.

Đối với chúng ta, điều quan trọng bây giờ là phải có cái nhìn sáng suốt trong một thế giới huyên náo, đầy dẫy những lời tuyên tuyền bát nháo này. Chúng ta cần chân lý, lẽ thật.

Nên phân biệt rõ ràng 4 giọng nói trong Thi Thiên 2:1-12.

Giọng nói thứ nhất là: giọng nói thách thức của các quốc gia trên thế gian này (c.1-3).

Chúng ta thật ngạc nhiên khi biết rằng các dân tộc, quốc gia ở thế gian lại dám coi thường và thách thức Đức Chúa Trời Quyền Năng. Trong khi đó, Ngài lại luôn nuôi nấng họ hay làm ơn cho họ (Cong 14:17), răn bảo dạy dỗ họ (ITi 6:17) và định đoạt dòng lịch sử cho dân tộc họ (Cong 17:26). Vậy tại sao họ lại nỡ nổi loạn phản nghịch Ngài? Họ đang cố tìm kiếm sự tự do mà không cần đến Đức Chúa Trời.

P.T.Forsythe nói: “Mục tiêu đời sống của bạn là: không nên chỉ lo tìm kiếm sự tự do, nhưng hãy tìm kiếm Chúa Cứu Thế Giê-xu”.

Đấng Quyền Năng đòi hỏi sự đầu phục (Mat 11:29).

Thế gian hiện nay đang rơi vào tình trạng bại hoại về nền luân lý đạo đức, hỗn độn bát nháo về tri thức, nhiễu nhương về xã hội, chính trị, kinh tế và mất cân bằng về sinh thái học, bởi vì thế gian đã khinh thị và thách thức, đối đầu với Đức Chúa Trời. Con người là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Điều mỉa mai là khi loài người nổi loạn chống lại Chúa, loài người đã nổi loạn chống nghịch lại chính mình.

Giọng nói thứ hai là: giọng nói chế nhạo - Giọng nói của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha (Thi  2:4-6)

Giữa lúc thế gian đang biến động, ồn ào thì trên thiên đàng lại yên tĩnh và thanh bình. Đức Chúa Trời cười nhạo thế gian vì vương quốc của ngài thật an ninh. Ngài cũng đã lập Vua cho Vương Quốc Ngài. vị Vua ấy chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mặc dù các quốc gia trên thế gian hiện nay đang nổi loạn, chúng ta cũng chẳng cần phải bận tâm, lo lắng làm gì bởi vì Vua của chúng ta đã ngự sẵn trên ngai ở thiên đàng.

Hãy lắng nghe giọng nói của Đức Chúa Trời.

Ngài đang cười nhạo thế gian dấy loạn. Bạn cũng có thể cùng Ngài cười nhạo chế giễu thế gian nếu như Chúa Giê-xu là Vua của đời sống bạn.

Thế gian thường cố tình làm cho lẽ thật mai một đi. Giọng nói thách thức của nó rất rõ ràng. Chính vì thế gian thách thức Đức Chúa Trời nên nó phải nhận lấy hậu quả: ngày càng mục ruỗng và suy đồi.

Bạn hãy nhớ lấy tính chất cơ bản vắn tắt của từng giọng nói mà bạn vừa lắng nghe. Phải chăng bạn đang dự phần vào giọng nói thách thức của thế gian? Hay là bạn đang cùng Đức Chúa Trời cười nhạo chế giễu thế gian phản loạn này?

Các phần khácBài Trước: Thi Thiên 2 | Khi Đức Chúa Trời CườiBài Tiếp Theo: Thi Thiên 2 : 7-12 | Bốn Giọng Nói - Phần 2
1

Tải ứng dụng trên di động từ Môn Đồ Chúa - Ứng Dụng Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Sách Nói Cơ Đốc

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments