"He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends."

—Proverbs 17:9

Bài này là phần 3 trong 12 phần của loạt bài Học Thi Thiên Mỗi Ngày

Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, Tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.

Thi Thiên 1:3-6

Một cây xanh tươi chính là một phước lành. Nó giữ đất, cho bóng mát, và ra trái. Người yêu mến Chúa cũng có đời sống giống như cây xanh ấy vậy. Rễ họ đâm sâu vào nguồn ân điển thuộc linh của Đức Chúa Trời (c.3).

Thế nhưng, thật đáng buồn thay, có nhiều người tự xưng mình là Cơ Đốc nhân nhưng đời sống của họ chẳng giống cây xanh kia chút nào. Ngược lại, họ sống như những cây cỏ giả tạo có những bông hoa bị ngắt rời ra, lại cũng chẳng có rễ nào! Thứ cỏ cây ấy chỉ có thể đẹp đẽ trong phút chốc rồi chúng sẽ sớm lụi tàn, chết đi.

Đời sống cây xanh luôn cần ánh sáng, nước và rễ mới sống được. Tất cả chúng ta đều đang sở hữu những nguồn tài nguyên dồi dào mà chúng ta cần phải đưa chúng vào trong đời sống. Chúng ta hãy tự hỏi chính mình: Rễ của chúng ta hiện ở đâu? Đức Chúa Trời chỉ có thể ban phước cho người nào được “gieo trồng” gần những dòng nước. Chúng ta nên hết sức cẩn thận kẻo trở nên giống các Cơ Đốc nhân khô hạn, tàn héo, chỉ biết dựa dẫm vào những thủ đoạn và tài xoay sở của chính mình. Họ giống như thứ cây cỏ dại tong teo, xiêu vẹo. Hễ có cơn lốc học thuyết giáo điều nào đó nổi lên thì họ dễ dàng bị lốc cuốn đi ngay.

Để nhận được các phước hạnh trong c.3, chúng ta phải đáp ứng các điều kiện trong c.1 và c.2. Những điều kiện đó là: Trước hết, chúng ta phải phân rẽ khỏi thế gian, sau đó hãy luôn suy gẫm Lời chúa để được ở trong nơi gần những dòng sông dạt dào nước.

Đức Chúa Trời rất muốn ban phước cho chúng ta. Nhưng chúng ta cần đáp ứng một số điều kiện nào đó của Ngài thì chúng ta mới có thể nhận được các ơn phước ấy của Ngài. Chúng ta kết quả (trái) chỉ khi nào chúng ta có rễ. Và chúng ta cần phải dựa vào nguồn tài nguyên thuộc linh để đơm hoa kết trái đúng mùa vụ.

Muốn sinh sản ra những trái Thánh Linh, chúng ta phải để cho Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta và qua chúng ta.

Ngược lại với người yêu mến Chúa, những kẻ không tin kính Ngài chẳng giống cây xanh mà lại giống rơm rạ. Rơm rạ thì chẳng có rễ, chẳng thể nào ra hoa kết trái được và dễ dàng bị gió thổi bay đi, Kẻ không yêu mến Đức Chúa Trời thì sẽ từ chối Lời Ngài, cuối cùng sẽ bị hư mất trong tuyệt vọng c.6).

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không nên xa lánh, khước từ những người không yêu mến Chúa. Trái lại, chúng ta phải cố gắng đến gần họ. Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta để chúng ta có thể trở thành phước hạnh cho bao người khác. Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta đơm hoa kết trái. Và chính những trái ấy sẽ giúp chúng ta chinh phục các linh hồn tội nhân cho Chúa.

Đời sống bạn hiện giờ giống một cây xanh tươi hay giống rơm ra?

Chúng ta cần nguồn tài nguyên của Đức Chúa Trời để ra trái. Nhưng, nơi để chúng ta đâm rễ vào lại chính là Đấng Tối Cao. Chỉ khi nào chúng ta đâm rễ sâu vào nguồn tài nguyên ân điển thuộc linh của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ ra hoa kết trái. Hãy biến Thánh Kinh thành nguồn tài nguyên thuộc linh của bạn. Hãy lấy làm vui thích với Lời Chúa, dùng lẽ thật từ Thánh Kinh nuôi dưỡng linh hồn bạn.

Đức Chúa Trời có thể dùng bạn để giúp Ngài tìm kiếm và cứu vớt những kẻ bị hư mất.

Các phần khácBài Trước: Thi Thiên 1: 1-2 | Phân Rẽ Và Suy GẫmBài Tiếp Theo: Thi Thiên 2 | Khi Đức Chúa Trời Cười

Tải ứng dụng trên di động từ Môn Đồ Chúa - Ứng Dụng Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Sách Nói Cơ Đốc

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments