Home Lời Chúa Phi Líp 4 : 13

Phi Líp 4 : 13

0
Phi Líp 4 : 13

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.

Previous article Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:16
Next article 10 Nguyên Tắc Kinh Thánh Cho Hôn Nhân Hạnh Phúc
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here