Châm ngôn 8 : 18-21

79

Sự giàu có và danh vọng, thịnh vượng lâu dài và sự công chính đều ở với ta.Bông trái ta tốt hơn vàng, hơn cả vàng ròng,Hoa lợi của ta quý hơn bạc nguyên chất. Ta bước theo đường công chính, Ở giữa các nẻo ngay thẳng, Để ban của cải cho những người yêu mến ta, Và làm đầy các kho tàng của họ.

Tải ứng dụng trên di động từ Môn Đồ Chúa - Ứng Dụng Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Sách Nói Cơ Đốc