Home Dưỡng Linh NIỀM TIN CĂN BẢN

NIỀM TIN CĂN BẢN

0
NIỀM TIN CĂN BẢN

NIỀM TIN CĂN BẢN LÀ GÌ?

Niềm Tin Căn Bản là môn học dạy cho chúng ta những hiểu biết chính xác về chính chúng ta, về thế giới mà chúng ta đang sống đây, và quan trọng hơn cả là về Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng ra mỗi chúng ta.

Niềm Tin Căn Bản là bài học bàn về những điều quan trọng nhất trên đời. Xây dựng một cuộc đời tốt lành cũng như xây cất một ngôi nhà, bạn phải có nền vững chắc, nếu không nhà sẽ bị đổ khi gặp thời tiết không tốt. Cuộc đời cũng phải xây dựng vững chắc trên Niềm Tin Căn Bản để các bạn được an tâm, nếu không, những giấc mơ của bạn có thể sụp đổ như căn nhà không có nền tảng vậy.

Nếu bạn xây dựng cuộc đời với quan niệm và thái độ đặt trên những nền tảng niềm tin không chân xác và không căn bản, cuộc đời sẽ dao động, không an toàn và đầy hối tiếc. Một cuộc đời như thế sẽ thật buồn thảm ở đoạn sau cùng – vì lúc ấy đã quá trễ không thay đổi được nữa.

Nhưng bài học Niềm Tin Căn Bản sẽ mang lại cho bạn tin mừng, vì theo dõi bài học này là bạn đang bắt đầu xây dựng nền móng chính xác cho cuộc đời của bạn, một nền móng chân chính và vững mạnh đời đời.

Quyển sách mà chúng ta dùng để học Niềm Tin Căn bản chính là quyển Kinh Thánh.

Kinh Thánh là cuốn sách do Đức Chúa Trời hình thành và tất cả những gì chúng ta cần biết về chính mình, về thế gian và về chính Đức Chúa Trời đều được dạy trong Kinh Thánh.

Người ta bảo rằng: Kinh Thánh chính là một bức thư dày mà Đức Chúa Trời gởi cho mỗi người trên đời. Kinh Thánh đã được phiên dịch ra hằng nghìn thứ tiếng để cho mỗi người trên đời đều có thể đọc Kinh Thánh. Có thể lắm trong thổ ngữ của bạn chưa có toàn bộ Kinh Thánh được phiên dịch ra, nhưng nếu bạn đọc được tiếng Việt thì cũng có thể dùng Kinh Thánh tiếng Việt làm sách giáo khoa được. Mong bạn đọc và theo dõi Kinh Thánh, vì Kính Thánh là thư của Đức Chúa Trời viết gởi cho mỗi chúng ta, kể cả bạn và tôi.

Niềm Tin là điều chúng ta tin nhận về Đức Chúa Trời và kế hoạch giải cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi và được trở thành con của Đức Chúa Trời và hưởng sự thương yêu của Ngài.

Khi chúng ta mở Kinh Thánh ra đọc, chúng ta sẽ biết về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là ai? Chúa đã làm những việc gì? Tính tình của Ngài như thế nào?

Kinh Thánh cũng dạy cho chúng ta về công cuộc sáng tạo trời đất, về lịch sử dân Chúa, về bản chất con người, nhưng nhân vật quan trọng nhất của cả Kinh Thánh là Chúa.

Kinh Thánh dạy ta về Đức Chúa Trời, về loài người phạm tội đối với Đức Chúa Trời và kế hoạch cứu vớt loài người do Chúa thực hiện.

Căn Bản là gì?

Căn bản là cái nền. Như khi bạn  xây dựng một căn nhà, thì đầu tiên là bạn phải đắp cái nền cho vững. Căn bản đây chính là lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Chúng ta sẽ xây dựng cả cuộc đời của chúng ta trên căn bản này. Chính vì thế mà bây giờ chúng ta bắt đầu mở cuốn sách giáo khoa của chúng ta ra để học.

1.    Điều đầu tiên chúng ta tìm được trong Kinh Thánh là:

Đức Chúa Trời là Đấng Tối cao và chủ tể trên tất cả vũ trụ vạn vật. Ngài là Đấng có uy quyền nhất và sức mạnh cao cả nhất trên toàn thể vụ trụ vạn vật kể cả con người.

2.  Điều thứ hai Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết là:

Mặc dù Đức Chúa Trời là Đấng chủ tể của vũ trụ vạn vật, kể cả con người, nhưng Đức Chúa Trời giao hảo với nhân loại.

Khi bạn giao hảo với ai, bạn thông tin, tuyên bố, trao đổi với người ấy. Đức Chúa Trời từng giao hảo với nhân loại qua các sứ giả mà Ngài tuyển chọn và sai đến, và Chúa cũng giao hảo với loài người qua lời của Ngài là Kinh Thánh.

Bây giờ chúng ta xem thử Kinh Thánh nói gì về việc Đức Chúa Trời giao hảo với con người nhé. Chúng ta sẽ đọc một câu trong Kinh Thánh nói về việc Đức Chúa Trời giao hảo với con người được chép ở 2Ti-mô-thê 3:16:

“Toàn bộ Kinh Thánh đã được Chúa hà hơi và rất hữu ích trong việc dạy bảo, khiển trách, sửa sai và cho huấn thị cho con người để chúng ta sống đời thiện lành.”

Những chữ quan trọng trong câu Kinh Thánh này là:

“Toàn bộ Kinh Thánh đã được Chúa hà hơi..”

Câu này có nghĩa là Kinh Thánh được Chúa hình thành và Chúa dùng người viết ra để cho người có thể sử dụng.

Câu này chứng tỏ rằng Chúa có giao hảo với con người.

Chúa muốn chúng ta biết Chúa là ai? Mỗi phần trong Kinh Thánh đều ghi lại việc chỉ đạo và hướng dẫn của Chúa. Mỗi chữ, mỗi câu đều được ghi lại đúng như cách mà Chúa cho chúng ta đọc và nghe để học biết về Chúa.

Chúa muốn cho mỗi chúng ta, các bạn và tôi, biết Chúa là ai và làm gì.

Đây là điều quan trọng mà chúng tôi muốn bạn ghi nhớ.

Như thế Kinh Thánh là cuốn sách của Chúa viết ra để dạy cho chúng ta biết về Chúa.

Kinh Thánh có những thông tin về mọi lĩnh vực của đời sống và sự tăng trưởng của con người chúng ta.

Kinh Thánh dạy chúng ta làm điều thiện lành, chỉ cho chúng ta biết những gì sai trái và dạy chúng ta biết cách sống như thế nào cho Chúa vui lòng.

Câu hỏi đặt ra là: Chúng ta dành thời gian học biết về Chúa thì chúng ta sẽ được lợi gì?

Học biết về Chúa sẽ giúp mỗi người gần với Chúa nhiều hơn và biết cách làm sao cho Chúa ưa thích và vui lòng. Thông thường khi giao hảo với người nào và muốn người ấy vui lòng chúng ta cần phải biết người ấy thích những gì và ghét những gì, đó cũng là điều chúng ta muốn biết về Chúa, và Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết.

Như thế bài học Niềm Tin Căn Bản đầu tiên dạy chúng ta mấy điểm mà bạn cần ghi nhớ:

1. Đức Chúa Trời là Đấng chủ tể cao cả nhất.

2. Đức Chúa Trời giao hảo với con người.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyên mục Niềm Tin Căn Bản hôm nay và mong các bạn nhớ những gì chúng ta đã học.  Lần sau chúng ta sẽ nói về Kinh Thánh được viết như thế nào và lý do tại sao chúng ta phải tin Kinh Thánh? Mời các bạn nhớ đón đọc.

Hẹn gặp lại các bạn và cầu xin Chúa ban nhiều ơn lành cho các bạn.

Previous article Ăn Nói Cẩn Trọng
Next article Làm Sao Để Đánh Trận Đánh Tốt Lành
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here