"Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều; Và ơn nghĩa quí hơn bạc và vàng."

—Châm Ngôn 22:1

Thiên Chúa tự hữu và toàn năng, khả thi mọi thứ, vậy mà lại có điều “không thể” đối với Ngài sao? Nói như vậy nghe rất “sốc” vì quá phi lý, thậm chí là “rối đạo” hoặc theo tà thuyết. Nhưng không phải vậy, thực sự Thiên Chúa KHÔNG THỂ làm một số điều, nhưng chúng ta lại có thể làm mọi điều qua Đức Chúa Jesus.
Đây là 19 điều KHÔNG THỂ đối với Thiên Chúa:
 1. KHÔNG NÓI DỐI: 18 hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, và về hai điều ấy Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh, là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu, mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta.” (Hơ bơ rơ 6:18).
 2. KHÔNG BỎ MẶC: “Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi.” (Sáng Thế Ký 28:15).
 3. KHÔNG RUỒNG RẪY:Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.” (Hơ-bơ-rơ 13:5).
 4. KHÔNG KHINH CHÊ: Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.” (Thi Thiên 51:19).
 5. KHÔNG NGỦ QUÊN:Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ.” (Thi Thiên 121:4).
 6. KHÔNG NGỪNG THƯƠNG XÓT: “Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. ” (Giê rê mi 31:3).
 7. KHÔNG CHẤP NHẬN TỘI LỖI:Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu.Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” (Ê Sai 59:1-2).
 8. KHÔNG BỎ DỞ CÔNG VIỆC:tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi lip 1:6).
 9. KHÔNG QUÊN LÃNG:15 Đờn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đờn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.” (Ê-sai 49:15).
 10. KHÔNG MỆT MỎI:28 Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò.” (Ê-sai 40:28).
 11. KHÔNG TẠO KẺ CHIẾN BẠI:14 Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!” (II Cô-rinh-tô 2:14).
 12. KHÔNG IM LẶNG:35 Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.” (Mathio 24:35).
 13. KHÔNG BẤT TOÀN:48 Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.” (Mathio 5:48).
 14. KHÔNG THỨ CẤP:Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.“(Xuất-ê-díp-tô-ký 20:3).
 15. KHÔNG PHÂN CHIA:30 Ta với Cha là một.” (Giăng 10:30).
 16. KHÔNG THAY ĐỔI:Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi; bởi cớ đó, các ngươi là con trai Gia-cốp, chẳng bị diệt vong.” (Malachi 3:6).
 17. KHÔNG BỊ HỦY DIỆT:13 Nước Chúa là nước có đời đời, Quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời.” (Thi thiên 145:13).
 18. KHÔNG THẤT HỨA:34 Ta sẽ không hề bội giao ước ta, Cũng chẳng đổi lời đã ra khỏi môi miệng ta.” (Thi Thiên 89:34).
 19. KHÔNG ÍCH KỶ:32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô ma 8:32).

Đăng Ký Nhận Bài Mới

Để cập nhật bài viết mới nhất từ Môn Đồ Chúa, bạn có thể đăng ký email bên dưới. Môn Đồ Chúa sẽ không chia sẽ email của bạn dưới bất kì hình thức nào.

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Hình như bạn đã nhập sai.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Tải ứng dụng trên di động từ Môn Đồ Chúa - Ứng Dụng Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Sách Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Khu Vườn Cơ Đốc

Sách Nói Cơ Đốc

Tham gia Thảo Luận

avatar
  Subscribe  
Notify of