Home Dưỡng Linh Giáng sinh đến với ai?

Giáng sinh đến với ai?

0
Giáng sinh đến với ai?

Không khí vui mừng của mùa Giáng sinh đến tràn ngập khắp nơi. Các đường phố, các trung tâm công cộng, và những ngôi nhà được trang hoàng những cây thông, dây đèn, và nhiều biểu tượng khác nữa của ngày lễ đầy niềm vui này. Trong không trung thì vang vang những giai điệu Giáng sinh đã trở thành truyền thống khắp thế giới. Chúng ta đang thấy tận mắt sự ứng nghiệm của lời tiên tri mà thiên sứ Đức Chúa Trời đã rao truyền hơn hai ngàn năm trước:

Thiên sứ bèn phán rằng: Ðừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Ða-vít đã sanh cho các ngươi một Ðấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.

Lu-ca 2 : 11 – 12

Người đời đã rất nhanh chóng để thích ứng với Ngày Lễ Vui Mừng Lớn này, để tiếp thị bán hàng và ăn chơi hưởng thụ. Điều đó không có gì lạ, vì người ta đã quen tôn thờ dục vọng của cái tôi xác thịt.

Nhưng Đấng Cứu thế đã sanh ra không phải để đem cho loài người chúng ta một dịp hội hè ăn chơi, mà là cơ hội để chúng ta được trở về để tôn thờ Đức Chúa Trời Chân Chính qua Con Một của Ngài. Ý nghĩa chân thật của Lễ Giáng sinh là để kỷ niệm sự ra đời của Chúa Jê-sus, Đấng đã giáng trần làm người để cứu chuộc nhân thế khỏi vòng tội lỗi.

Đấng Cứu thế đã đến để tặng cho loài người món quà vĩ đại, cả sự sống bản thân mình. Từ đó đã hơn 2000 năm nay, chúng ta có thể nhận được thiên đàng ngay nơi trần thế, sự sống đời đời thay cho sự đày đọa kinh khiếp nơi địa ngục, và niềm tin, hy vọng, tình yêu đổ đầy tràn cho những trái tim cô đơn, cạn kiệt và mỏi mệt. Ngày lễ chúng ta tổ chức mừng sinh nhật của Ngài, cũng là dịp chúng ta lại đến để ca ngợi tôn vinh Chúa cùng Hội thánh – hội những người đã được Chúa lựa chọn để ban ơn cứu chuộc.

Chỉ khi gặp được Chúa của ngày Giáng sinh, chúng ta mới nhận được món quà tâm linh Chúa Trời đã dành sẵn cho những người có lòng tin kính, làm tươi mới đức tin, giục lòng với ước mơ, truyền cảm hứng cho hy vọng và mạnh mẽ thêm nghị lực cho đời sống mình giành thêm nhiều thắng lợi trong năm mới.

Mùa Giáng sinh đến với mọi người, nhưng không phải tất cả mọi người đều đón gặp được Chúa của ngày Giáng sinh đến với mình, và đấy thật là điều đáng tiếc lớn nhất.

JesusIsTheReasonForTheSeason-light

Giáng sinh đã không đến với những ai?

Chúng ta hãy xem lại trong câu chuyện Kinh thánh kể, những người nào thời đó đã bỏ lỡ cơ hội được phước gặp Chúa giáng sinh.

Vào thời điểm Chúa Jê-sus giáng sinh, Đức Chúa Trời đã cho một điềm báo trên trời, là một ngôi sao sáng. Ngôi sao đó sáng đến nỗi đã thu hút tâm trí những vị vua phương xa, khiến họ noi theo nó mà tìm đến đúng lúc đúng nơi Con Trời sanh ra đời. Vậy mà cả đám đông dân chúng sống ở khu vực thành phố Giê-ru-sa-lem thì lại bỏ lỡ cơ hội, cũng như nhiều người ngày nay quá mải mê gục mặt vào công việc đời thường dưới đất, mà chẳng ngước mắt lên trời để trông đợi lời hứa của Đức Chúa Trời.

Vì dù cách Chúa đến là âm thầm và bất ngờ, nhưng đúng theo như lời hẹn trước của Ngài với dân sự. Nhưng, có thể nhiều người thời đó đã không được ai kể cho biết điều gì sẽ xảy ra để mà trông đợi. Cũng giống như thời nay còn nhiều người xung quanh chúng ta không ngờ rằng chính họ có thể được đón nhận Chúa của Giáng sinh, nhận phước sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã dành cho cả nhân loại. Họ cần được ai đó kể và giải thích cho họ về ý nghĩa thật của sự kiện Giáng sinh, và còn ai có thể làm được điều này nữa nếu không phải là chúng ta – con cái của Đức Chúa Trời?

Khi Ðức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.

Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Ðấng Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Ðấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.

Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng và ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài.

Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Ðức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình.

Ma-thi-ơ 2:1-12

Nhóm người thứ hai đã bỏ lỡ cơ hội này, là những lãnh tụ tôn giáo đương thời của dân Y-sơ-ra-ên, giữ trách nhiệm hướng dẫn dân sự tìm kiếm và thờ lạy Đức Chúa Trời. Họ đáng trách hơn cả, vì họ biết rất rõ Kinh thánh và thuộc những lời Chúa hứa. Họ đã có thể báo ngay cho vua Hê-rốt địa điểm Giáng sinh được tiên báo trước là thành Bết-lê-hem. Lẽ ra họ phải là những người biết trông đợi và đầu tiên sẽ tìm gặp Ngài.

Bây giờ chúng ta chỉ có thể phỏng đoán vì sao Đức Chúa Trời đã không báo riêng cho bất cứ ai trong số họ về sự giáng sinh của Con Ngài. Có thể sau nhiều năm Chúa im lặng họ cũng đã quên đi trông đợi, nhưng chắc họ cũng đã tự cao quá về địa vị của mình – là trung gian giữa Chúa Trời với người thường. Vậy mà mặc dù chính họ báo cho ba thầy thông thái kia nơi Đấng Christ phải được sanh ra, nhưng cũng không ai chịu đi cùng để tìm xem có phải là Vua được tiên báo đã thật sự ra đời hay không.

Còn phải nhắc đến Hê-rốt – vị vua tham quyền cố vị đã không muốn đến tôn thờ Con Đức Chúa Trời. Ông nghe tin một vị Vua mới ra đời thì lo sợ cho địa vị của mình, nên đã lập mưu để tìm cách trừ diệt Con Trẻ đó, không được thì ra lệnh giết tất cả những đứa trẻ sơ sinh trong vùng. Con người có thể không dừng tay trước bất cứ một điều ác nào, nếu cố tình chống lại Đức Chúa Trời.

Ngày hôm nay, có nhiều người thích nghi với Giáng sinh, nhưng làm ngơ cơ hội đến với Chúa để biến đổi bản thân mình. Họ chỉ nhận được Lễ Giáng sinh trong hình thức, mà CHƯA nhận được món quà phước hạnh chân thật từ Chúa Giáng sinh. Nhưng chúng ta thì khác, sẽ học theo gương những con người mà Chúa Giáng sinh đã đến với đời sống họ.

Christmas-la-khi-ta-co-Dang-Christ-hermajesty

Giáng sinh đã đến với những ai?

Đọc câu chuyện Giáng sinh, có thể thấy bốn loại người đã gặp được Chúa Giáng sinh. Đó là những những người sẵn sàng và có lòng tuân phục Chúa, những người tìm kiếm Chúa, những người tỉnh thức, và những người luôn trông đợi Đức Chúa Trời hành động.

Đến với những người sẵn lòng tuân phục làm theo lời Chúa.

Đầu tiên trong danh sách là những người sẵn sàng và tuân phục sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Hai tấm gương tiêu biểu chính là Ma-ri và Giô-sép, không phải tình cờ mà họ được Chúa Trời chọn mặt gửi vàng. Cô trinh nữ Ma-ri đón nhận tin báo của Thiên sứ Gáp-ri-ên với thái độ tuân phục của đức tin: “Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền (Lu-ca 1:38). Và sau đó cô sẵn sàng để cưu mang hài nhi trong lòng mình bất chấp mọi nguy hiểm và sự chê cười của thiên hạ. Còn Giô-sép là người có nghĩa, cũng sẵn lòng tin và tuân phục lời thiên sứ báo mộng, “khi thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình; song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus(Ma-thi-ơ 1:24-25). Không chỉ lần này mà những lần khác nữa có sự chỉ dẫn từ thiên thượng, anh đều tuân thủ làm theo một cách chính xác.

Đến với những người có lòng tìm kiếm Chúa.

Có ba nhân vật đặc biệt, là ba vị vua thông thái (“thầy bác sĩ”) đã được vinh dự lớn lao để góp mặt trong Giáng sinh, mặc dù họ không được biết lời tiên tri về Đấng Christ sẽ sinh ra đời. Nhưng thấy họ có lòng tìm kiếm tôn thờ Đức Chúa Trời Chân Chính Chí Cao, nên Ngài đã vì họ mà thắp lên ánh sao dẫn đường, và họ đã vượt qua mọi trở ngại chặng đường xa xôi mà tìm đến được đúng lúc và đúng nơi Con Trời vừa sinh ra đời. Những của lễ họ mang theo không phải tình cờ, mà cũng theo sự cảm động của Chúa, hợp thành những hình ảnh tiên tri về đời sống và chức vụ sau này của Con Trẻ, và cũng là sự chu cấp kỳ diệu cho gia đình trong những năm tháng sau đó lánh nạn nơi xứ người. Những vị thông thái này cũng có lòng tuân phục theo sự báo mộng mà không nghe lời vua Hê-rốt, tránh khỏi tiếp tay cho âm mưu của vua này để tìm giết Con Trẻ.

Đến với những người tỉnh thức.

Trong đêm Giáng sinh đó còn có một nhóm người thứ ba nữa đến được với Đấng Christ, đó là những người chăn chiên, tỉnh thức canh giữ bầy chiên ngoài đồng. Đây là hình ảnh chỉ về những người tỉnh thức trong công việc Chúa, vì đàn chiên mà họ chăn ở vùng Bết-lê-hem này chính là những con chiên sẽ được dùng làm của tế lễ dâng lên trong đền thờ Giê-ru-sa-lem, theo như luật pháp Chúa đã ban truyền trong Cựu Ước. Cho nên Đức Chúa Trời sai thiên sứ chỉ dẫn cho họ biết Chiên Con của Đức Chúa Trời mới sanh ra, sau này sẽ dâng mình một lần đủ để cứu chuộc tất cả tội lỗi cho loài người.

Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: Ðừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Ða-vít đã sanh cho các ngươi một Ðấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.

Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Ðức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!

Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Ðã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó

Lu-ca 2:8-17

merry-christmas-antique

Đến với những người trông đợi Đức Chúa Trời hành động.

Còn một nhóm người thứ tư nữa, mà câu chuyện Tin lành đã ghi lại cho chúng ta thấy rằng với những ai có lòng trông đợi Đức Chúa Trời hành động, thì dù không thể đến gặp được Chúa trong đêm Giáng sinh, nhưng họ đã có cơ hội khác được tiếp đón Ngài đến ngay tận nơi mình.

Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là Si-mê-ôn, trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên, và Ðức Thánh Linh ngự trên người. Ðức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Ðấng Christ của Chúa. Vậy người cảm bởi Ðức Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jêsus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định, thì người bồng ẵm con trẻ, mà ngợi khen Ðức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài; Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, 31 Mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, Soi khắp thiên hạ, Và làm vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài…

Lu-ca 2:25-32

Lại có bà tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, về chi phái A-se, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm; rồi thì ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Ðức Chúa Trời, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem.

Lu-ca 2:36-38

Có hai người cao tuổi đã nhiều năm dốc lòng cầu nguyện và trông đợi sự giải cứu của Chúa cho dân sự. Có thể nói Chúa đã dấy họ lên để cầu thay cho sự ra đời của Đấng Mê-si. Cụ ông Si-mê-ôn, cụ bà An-ne, cả hai đều đã được Thánh Linh mách bảo để được đến gặp Con Trẻ đúng lúc cha mẹ đưa lên làm lễ ở đền thờ. Họ đã thỏa lòng được mắt thấy Chúa Cứu thế, được nhận phần thưởng cho sự cầu nguyện và lòng trông đợi không nao sờn của mình – đó là được chứng kiến Đức Chúa Trời hành động. Với những người như thế – Chúa đã đến tận nơi của họ.

Nhóm người thứ tư này thật ra là rất đông, trong Kinh thánh còn kể nhiều trường hợp khác nữa khi những con người có lòng trông đợi quyền năng kỳ diệu Chúa hành động, đều đã gặp được Chúa đến thăm viếng và cứu giúp mình. Những người mù đang ăn mày kiếm sống nhưng vẫn được gặp Chúa chữa cho sáng mắt, những người hủi phải sống ngoài lề xã hội vẫn gặp được Chúa và nhận sự chữa lành, thậm chí người bại liệt có đức tin cũng đã được gặp Chúa để trổi dậy mà tự đi, người khác nữa thì được Chúa đến tận nơi cứu người thân họ đã chết mà còn được sống lại…

Trong các trường hợp đó, câu chuyện kể dường như Chúa đang trên đường đi ngang qua chỗ họ, nhưng đức tin và lòng trông đợi của chính những con người đó đã khiến Ngài dừng chân. Vì Ngài là ĐẤNG CỨU THẾ, Chúa tìm cứu ai có đức tin và lòng trông cậy hướng lên Ngài.

Mùa Giáng sinh đến khắp mọi nơi, chắc là cả xung quanh nơi bạn ở nữa. Nhưng quan trọng hơn là gặp được Chúa Giáng sinh và nhận được món quà bạn cần, cũng là điều Ngài có sẵn, bạn hãy noi theo tấm gương những con người nói trên.

  • Hãy tuân phục làm theo Lời Chúa.
  • Hãy tìm kiếm Chúa.
  • Hãy tỉnh thức.
  • Và hãy tin tưởng trông đợi Ngài hành động trong đời sống mình.
  • Nguyện Chúa ban phước dư dật cho bạn trong mùa Giáng sinh này!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here