Home Dưỡng Linh 11 Điều Chúng Ta Có Thể Học Từ Gia Cơ Đoạn 4

11 Điều Chúng Ta Có Thể Học Từ Gia Cơ Đoạn 4

0

Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? (Gia Cơ 4: 1)

1. Xung đột được gây ra bởi những ham muốn của bản thân chúng ta.

  • Chúa cho chúng ta những ước muốn lành mạnh.

Hãy vui thỏa trong CHÚA, thì Ngài sẽ ban cho điều ngươi ao ước. (Thi Thiên 37 : 4)

  • Tham dục nghĩa là chúng ta không thể hạnh phúc mà không có những điều chúng ta mong muốn

Anh em tham muốn mà chẳng được chi; anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết; anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu; anh em chẳng được chi, vì không cầu xin. (Gia Cơ 4 : 2)

2. Chúng ta không có bởi vì chúng ta không hỏi

 Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình. (Gia Cơ 4 : 3)

3. Chúng ta không nhận được bởi vì không thánh khiết, với những động cơ ích kỷ. 

Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy.  Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương (Gia Cơ 4: 4 – 5)

4. Luôn luôn đặt Chúa trước tiên

nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy, Thánh Kinh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. (Gia Cơ 4: 6)

Quả thật Ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng; Nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. (Châm ngôn 3:34)

5. Ân điển là sức mạnh để thay đổi ! 

Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. (Gia cơ 4 : 7)

6. Giao mọi việc cho Chúa và ma quỷ sẽ phải bỏ chạy

Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi; hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. (Gia Cơ 4: 8 – 10)

7. Hãy hối cải

Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp, và xét đoán luật pháp. Vả, nếu ngươi xét đoán luật pháp, thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy. Chỉ có một Đấng lập ra luật pháp và một Đấng xét đoán, tức là Đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai, mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? (Gia Cơ 4: 11 – 12)

8. Đừng nói xấu hay phán xét người khác

Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. (Gia Cơ 4: 13 – 14)

9. Đừng kêu ngạo

Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu. (Gia Cơ 4: 15 – 16)

10. Để Chúa hướng dẫn mọi đường lối của chúng ta

Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội (Gia Cơ 4:17)

11. Luôn luôn làm những điều đúng

Thực Hành Đức Tin

  •  Gửi lời chúc mừng đến anh em khi họ đạt được điều gì đó trong cuộc sống.
  • Tạo một danh sách những điều bạn cần Chúa cung cấp cho bạn. Kiểm tra động cơ của bạn. Tại sao bạn lại muốn những điều này ? Những thứ này bằng cách nào có thể giúp bạn phục vụ người khác tốt hơn ?
  • Bạn có kiểm soát thời gian của bạn ? Bạn có để Chúa là đầu tiên và tốt nhất trong cuộc đời bạn ?
  • Quyết định một lĩnh vực trong đời sống bạn mà bạn muốn thay đổi. Làm cho nó trở thành ưu tiên số một để cầu nguyện cho các ân điển bạn cần để thay đổi nó.
  • Gần đây bạn có phê bình, phê phán ai không ? Bạn đang xét đoán người này ? Nếu cần thiết, hãy ăn năn về thái độ xét đoán của bạn. Nếu bạn xét đoán một người nào đó công khai, hãy đi xin lỗi họ vì thái độ đó của bạn.
  • Có điều gì trong kế hoạch hoặc mục đích của bạn mà không để Chúa đầu tiên ? Hãy mời Chúa chỉ cho bạn từng bước.

Previous article Không Nao Sờn – Ebook
Next article Giăng 3 : 17
Tôi không định giới thiệu cho bạn một tôn giáo, một triết lý hay một tổ chức gì mới. Tôi chỉ giới thiệu cho bạn một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi hy sinh con một của mình, một Đức Chúa Giê Su đã vâng phục từ bỏ ngai cao sang để xuống thế làm người , rồi chết vì lỗi chúng ta, và phục sinh vinh hiển để đem lại sự tự do và công chính cho chúng ta; một Đức Thánh Linh là bạn thân, luôn hằng ở trong mỗi người tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giê Su để ấn chứng và hướng dẫn đời sống chúng ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here