Chủ Nhật, Tháng Mười 17, 2021
Trang chủ Lời Chúa

Lời Chúa

1 Ti Mô Thê 6 : 12

0
Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước...

1 Giăng 4 : 9

0
Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.

Châm Ngôn 13 : 1 - 4

0
1 Con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha; Song kẻ nhạo báng không khứng nghe lời quở trách. 2 Nhờ bông trái của miệng mình, người hưởng lấy sự lành; Còn linh hồn...

Thi Thiên 1: 1-2 | Phân Rẽ Và Suy Gẫm

0
Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức...

Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:16

0
vì ngày nay, ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài, và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lịnh Ngài, để ngươi sống,...

Ê Sai 9 : 6

0
Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng,...

Roma 1: 11 - 12

0
Tôi rất muốn gặp gỡ anh chị em để dùng những ân tứ thuộc linh tôi có mà giúp anh chị em lớn mạnh hơn. 12 Tôi muốn mỗi người trong chúng ta nên...

2 Cô-Rinh-Tô 5 : 21

0
Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của...

Galatians 1 : 10

0
Anh chị em có nghĩ rằng tôi tìm cách làm cho người khác chấp nhận tôi không?—Không, nếu tôi chỉ muốn làm vừa lòng người đời thì tôi không phải là tôi tớ của...

Giăng 3 : 17

0
Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu.

2 Corinto 3:17

0
Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó., Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do...

20 Câu Kinh Thánh Cho Phụ Nữ

0
Những Đặc Điểm của Người Phụ Nữ Đẹp 20 Câu Kinh Thánh Cho Phụ Nữ Dễ Chịu – Đễ Thương Một đứa con ngu dại làm tai hại cho cha; Một người vợ hay cằn nhằn như...

Châm Ngôn 21 : 1 - 3

0
Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.2 Các đường lối của loài người đều chánh đáng theo mắt...

Kinh Thánh Nói Gì Về Halloween ?

0
Kinh Thánh nói gì về lễ Halloween ? Halloween (hay còn gọi là lễ hội Hóa Lộ Quỉ) là một lễ hội thường niên được tổ chức vào 31/10 hằng năm. Một Cơ Đốc Nhân có...

Giăng 13 : 34 - 35

0
Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu...

Thi Thiên 6 : 1-10 | Tệ Hơn Cả Sự Chết

0
Tất cả chúng ta đều biết có một điều rất có ý nghĩa đối với việc phạm tội và xưng tội của chúng ta. Thi  6:1-10 là Thi Thiên đầu tiên trong bảy Thi Thiên...

Giới Thiệu Về Thi Thiên - Lời Ngợi Khen Đức Chúa Trời

0
Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức...

Phi Líp 4 : 13

0
Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.

Philip 2: 3-4

0
Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến...

Thi Thiên 2 | Khi Đức Chúa Trời Cười

0
Nhân sao các ngoại bang náo loạn? Và những dân tộc toan mưu chước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, Các quan trưởng bàn nghị cùng nhau Nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch...

Follow Môn Đồ Chúa

97FansThích
13FollowersFollow
5FollowersFollow
8FollowersFollow
47SubscribersSybscribe

Châm Ngôn Mỗi Ngày

"He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends."

—Proverbs 17:9

Bài Xem Nhiều