Chủ Nhật, Tháng Mười 17, 2021
Trang chủ Lời Chúa

Lời Chúa

Thi Thiên 4 : 1-8 | Được An Tịnh Giữa Những Cơn Thử Thách

0
Hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi, Khi tôi kêu cầu, xin hãy đáp lời tôi. Khi tôi bị gian truân Ngài để tôi trong nơi rộng rãi; Xin hãy thương xót...

Thi Thiên 1: 1-2 | Phân Rẽ Và Suy Gẫm

0
Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức...

Thi Thiên 2 | Khi Đức Chúa Trời Cười

0
Nhân sao các ngoại bang náo loạn? Và những dân tộc toan mưu chước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, Các quan trưởng bàn nghị cùng nhau Nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch...

Thi Thiên 5 : 1-12 | Này Xin, Trình Bày Duyên Cớ Và Báo...

0
1 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi, Xem xét sự suy gẫm tôi. 2 Hỡi Vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, Vì tôi cầu...

Thi Thiên 6 : 1-10 | Tệ Hơn Cả Sự Chết

0
Tất cả chúng ta đều biết có một điều rất có ý nghĩa đối với việc phạm tội và xưng tội của chúng ta. Thi  6:1-10 là Thi Thiên đầu tiên trong bảy Thi Thiên...

Thi Thiên 1: 3-6 | Có Phải Bạn Đang Được Ở Trong Nơi Gần...

0
Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy...

Esai 40 : 31

0
Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.

Giới Thiệu Về Thi Thiên - Lời Ngợi Khen Đức Chúa Trời

0
Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức...

Thi Thiên 2 : 1-6 | Bốn Giọng Nói - Phần 1

0
Nhân sao các ngoại bang náo loạn? Và những dân tộc toan mưu chước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, Các quan trưởng bàn nghị cùng nhau Nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch...

Thi Thiên 5 : 1-12 | Vấn Đề Then Chốt

0
1 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi, Xem xét sự suy gẫm tôi. 2 Hỡi Vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, Vì tôi cầu...

Thi Thiên 3 : 1-8 | Bạn ngủ có ngon không ?

0
Đức Giê-hô-va ôi! kẻ cừu địch tôi đã thêm nhiều dường bao! Lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay! Biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng: Nơi Đức Chúa Trời chẳng có...

Phi Líp 4 : 13

0
Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.

Thi Thiên 2 : 7-12 | Bốn Giọng Nói - Phần 2

0
  Ta sẽ giảng ra mạng lịnh: Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi là Con ta; Ngày nay ta đã sanh Ngươi. Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ...

Luca 2 : 13-14

0
Bỗng nhiên, có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,Bình an dưới đất, ân ban cho người!”

Ê Sai 9 : 6

0
Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng,...

Thi Thiên 4 : 1-8 | Vĩ Đại Hơn, Tốt Đẹp Hơn

0
Hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi, Khi tôi kêu cầu, xin hãy đáp lời tôi. Khi tôi bị gian truân Ngài để tôi trong nơi rộng rãi; Xin hãy thương xót...

Giê-rê-mi 9 : 24

0
Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những...

Rô ma 8:1-2

0
Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ...

2 Corinto 3:17

0
Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó., Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do...

Hê Bơ Rơ 11 : 6

0
Nếu không có đức tin thì không ai có thể sống vừa lòng Thượng Đế được. Ai đến cùng Ngài phải tin rằng có Thượng Đế và Ngài thưởng cho người thật lòng tìm...

Follow Môn Đồ Chúa

97FansThích
13FollowersFollow
5FollowersFollow
8FollowersFollow
47SubscribersSybscribe

Châm Ngôn Mỗi Ngày

"He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends."

—Proverbs 17:9

Bài Xem Nhiều