Chủ Nhật, Tháng Mười 17, 2021

Lời Chúa

Rô ma 8:1-2

0
Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ...

Thi Thiên 31 : 7

0
Con sẽ vui mừng và hoan hỉ trong sự nhân từ của Chúa Vì Chúa đã đoái thương cảnh hoạn nạn của con, Và biết nỗi sầu khổ của linh hồn con.

Châm Ngôn 13 : 1 - 4

0
1 Con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha; Song kẻ nhạo báng không khứng nghe lời quở trách. 2 Nhờ bông trái của miệng mình, người hưởng lấy sự lành; Còn linh hồn...

Nhã Ca 1 : 2

0
Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người. Vì ái tình chàng ngon hơn rượu.

2 Cô-Rinh-Tô 5 : 21

0
Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của...

PhiLíp 4 : 6

0
Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.

Ê Phê Sô 1 : 7

0
Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,

Rô Ma 8 : 32

0
Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta...

Châm Ngôn 18 : 10

0
Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố; Kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn trú cao.

Châm Ngôn 21: 2

0
Các đường lối của loài người đều chánh đáng theo mắt họ; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng.

Phi Líp 4 : 13

0
Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:16

0
vì ngày nay, ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài, và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lịnh Ngài, để ngươi sống,...

Ga la ti 3 : 29

0
Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa.

Rô Ma 5 : 20 - 21

0
20 Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa,21 hầu cho tội lỗi...

1 Phi-e-rơ 4 : 7

0
Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện.   (1 Phi-e-rơ 4 : 7 - Bản Truyền Thống)

Galatians 1 : 10

0
Anh chị em có nghĩ rằng tôi tìm cách làm cho người khác chấp nhận tôi không?—Không, nếu tôi chỉ muốn làm vừa lòng người đời thì tôi không phải là tôi tớ của...

Ê sai 1 : 19

0
Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. (BTT)  

Philip 2: 3-4

0
Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến...

Luca 2 : 13-14

0
Bỗng nhiên, có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,Bình an dưới đất, ân ban cho người!”

1 Giăng 4 : 9

0
Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.

Follow Môn Đồ Chúa

97FansThích
13FollowersFollow
5FollowersFollow
8FollowersFollow
47SubscribersSybscribe

Châm Ngôn Mỗi Ngày

"He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends."

—Proverbs 17:9

Bài Xem Nhiều